Vesimittarin tilaaminen ja sijoittaminen

Vesimittari voidaan toimittaa uudisrakennukselle vesijohtoliitoksen yhteydessä tai asiakkaan pyynnöstä myös erikseen myöhempänä ajankohtana. Jälkitoimituksesta peritään Keravan vesihuollon hinnaston mukainen maksu.


Vesimittarin toimituksen tilaaminen

Vesimittaritilaus tehdään työtilauslomakkeella. Keravan vesihuollon mittariasentaja soittaa yhteyshenkilölle ja vahvistaa vesimittarin toimituksen. Jos asennuspäivää ei ole tilauksen yhteydessä määritelty, sovittaa mittariasentaja toimituksen omaan työkalenteriinsa ja soittaa asiakkaalle, kun toimitusajankohta lähestyy.


Vesimittarin sijoittaminen

Vesimittari on sijoitettava mahdollisimman lähelle perusmuuria tai välittömästi alapohjasta tulevan nousun yläpuolelle. Sijoitusta varaajan alle tai saunaan ei sallita.


Vesimittarin lopullisen sijaintipaikan tulee olla huoltoa ja luentaa varten riittävän väljä ja tarvittaessa valaistu. Vesimittaritilassa tulisi olla lattiakaivo, kuitenkin vähintään vuotovesikaukalo vesimittarin alapuolella.


Vesimittarille pääsyn tulee AINA olla esteetöntä mahdollisten häiriö- ja hätätilanteiden takia.


Esityöt ennen vesimittarin toimitusta

Vesimittarille tulee olla varattuna lämmin tila, lämmitetty koppi tai laatikko. Tonttivesisulun tulee olla valmiiksi näkyvissä ja vesimittarin asennuspaikan ja lattiakoron merkittynä, jotta vesijohto osataan katkaista oikealta korkeudelta.

Vesimittarin asennukseen Keravan vesihuollon toimesta kuuluu vesimittari, vesimittariteline, etuventtiili, takaventtiili (sisältäen takaiskun).


Vesimittaritelineen kiinnittämisestä seinään huolehtii kiinteistön omistaja. Vesimittarin asentamisen jälkeiset muutostyöt (esim. vesijohdon jatkaminen, mittarin sijaintipaikan vaihto tai jäätyneen vesimittarin vaihto) ovat aina erillistä laskutustyötä.

Päivitetty 04.10.2021 klo 14:38