Bostadsevenemang 2024

Bostadsevenemanget ordnas i Kivisiltaområdet i Jokilaakso i Kervo år 2024. På området byggs en fin kombination av Kervo herrgårds rotfasta historia och ambitiösa nybyggen. 

Bostadsevenemanget är samtidigt huvudevenemanget för Kervos 100-årsjubileum år 2024. Kivisilta bostadsområde byggs i det lummiga, kulturhistoriska landskapet i Jokilaakso i Kervo, men ändå nära all service i centrum och goda förbindelser till huvudstadsregionen. Kervo gård med sina historiska byggnader och Postlars-Mattila gamla gård ger mässområdet en stark prägel.  

Träbyggande, cirkulär ekonomi och hållbar utveckling står i centrum för byggandet av området. Bostadsområdet kommer att erbjuda både besökare och framtida boende mångsidiga, intressanta boendelösningar som respekterar områdets historia, men samtidigt starkt följer tidsandan.  

Bostadsevenemanget är huvudevenemanget för Kervos 100-årsjubileum.

Så här bygger vi evenemanget

  1. 1. Tomtansökan och val av byggare , Våren och hösten 2022 

  2. 2. Byggande av kommunal infrastruktur , Hösten 2022

  3. 3. Byggande av hus   , Våren 2023–våren 2024 

  4. 4. Bostadsevenemanget, 12.7–11.8.2024