Erasmus+-programmet

Keravan lukio är en ackrediterad Erasmus+-läroanstalt. Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdom och sport. Programperioden började 2021 och pågår fram till 2027. Läs mer på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Europeiska unionens Erasmus+-program erbjuder ungdomar, studerande och vuxna möjligheter till internationalisering och finansiering av utbildning, studier eller praktik utomlands. Dessutom erbjuder programmet läroanstalter och organisationer möjlighet att samarbeta med internationella partner. Programmet främjar mobilitet relaterad till lärande för elever, studerande, lärare och utbildare samt samarbete, delaktighet , spetskompetens, kreativitet och innovationer inom utbildningsorganisationer.

Erasmus+-programmet för 2021–2027 lägger särskild vikt vid inkludering, digitalisering, det gröna och samhällsdeltagande.

I Finland ansvarar Utbildningsstyrelsen för Erasmus+-programmet som nationellt kontor.

Närmare information om Erasmus+ finns på de finskspråkiga sidorna.