Internationellt samarbete syns på många sätt på vår skola

Internationalism är en del av vardagen och lärandet i gymnasiet. Flera utbytesstuderande studerar på gymnasiet varje år. De studerar vanliga gymnasiekurser, vilket gör dem till en naturlig del av det vardagliga gymnasielivet. Utbytesstuderandena presenteras i början av läsåret och gymnasiestuderandena uppmuntras att umgås med utbytesstuderandena.

Dessutom finns det andra elever med olika etnisk bakgrund i gymnasiet. De verkar jämlikt bland andra. Internationella studerandegäster presenteras för gymnasiestuderandena och deltar i lektionerna under besöken.

Keravan lukio är en FN-skola

FN-material används speciellt på historie- och geografilektionerna som en del av undervisningen. I andra läroämnen behandlas teman relaterade till internationalism inom ramen för kursernas ämnesområden genom att skapa en bakgrund och ett mångsidigt perspektiv på frågorna.

Språkinlärning

Språkinlärning är en viktig del av internationalism och integrationen i språkets kultur. Språkstudier ökar förståelsen för det studerade språkets kultur. Studerande uppmuntras särskilt i början av gymnasiet förutom engelska också välja andra främmande språk.

Internationell verksamhet

Resultaten av internationellt samarbete, lägerskolor och studieresor presenteras för de andra studerandena i gymnasiet. Studerande som studerar enligt läroplanen som infördes hösten 2021 gör upp en språkprofil för sig själva under gymnasiestudierna.

  • Tanzania-samarbete och -projekt
  • Cern-projektet i Schweiz
  • Utbytesstudier

Närmare information om internationell verksamhet finns på de finskspråkiga sidorna.

Tansania-projektin kouluvierailun aikana paikalliset ovat pukeutuneet värikkäisiin asuihin ja laulavat vieraille.