Fritids- och välfärdssektorn

Fritids- och välfärdssektorns vision är en stad som ger plats för stadsbornas aktiviteter på eget initiativ och deras önskemål, tankar och idéer. Tjänsterna återspeglar mångfalden i livet, människor och kulturer, dvs. målet är en invånare som mår bra och som har möjlighet till livslångt lärande och hobbyer.

Sektorn ansvarar för den sektorsövergripande förvaltningen av välbefinnande och hälsofrämjande åtgärder i staden, och verksamhetens karaktär är förebyggande.

Sektorn består av sju ansvarsområden:

  • ​​​​​Förvaltnings- och stödtjänster
  • Keravan Opisto
  • Bibliotekstjänster
  • Kulturtjänster
  • Motionstjänster
  • Museitjänster
  • Ungdomstjänster