Infrapalvelut

​​​​​​​​​​​​​​​​Infrapalveluiden vastuualueelle kuuluvat liikenneväylien, liikenteen, vesihuollon ja puistojen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito sekä joukkoliikenne.


Katuvalojen hoidosta ja ylläpidosta vastaa Eltel Networks Oy.
Joukkoliikenteestä vastaa Helsingin seudun liikenne​ (HSL).

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 09 2949 1
Postiosoite: PL 123, 04201 Kerava


Anna palautetta

Ilmoita viasta

  • Kaupunkitekniikan vikapäivystys (ma-pe klo 16-08 ja viikonloppuisin): puh. 040 318 4140
  • ​Katuvalaistuksen vikailmoitukset: puh. 040 311 3838, katuvaloviat.kerava@eltelnetworks.com
  • Liikennevalojen viat: puh. 0200 2100 (tienkäyttäjän linja 24h)


Henkilöstön yhteystiedot

Sirén Rainer, infrajohtaja. Infrapalveluiden vastuualueen johtaminen​. Puh. 040 318 2369, rainer.siren@kerava.fi 

Kunnossapito

Kosonen Milja, viheraluemestari. Puistot, leikkipaikat, katuviheralueet ja kaupungin kiinteistöjen pihat​. Puh. 040 318 4109, milja.kosonen@kerava.fi


Vuorinen Essi
, viheraluemestari. Puistot, leikkipaikat, katuviheralueet ja kaupungin kiinteistöjen pihat. Puh. 040 318 4250, essi.vuorinen@kerava.fi


Tiemestari, katujen kunnossapito, auraus, liukkauden torjunta, asfalttityöt (uudelleen pintaukset), korvausvaatimukset ja kaivuluvat, kuntateknisetpalvelut@kerava.fi


Infran suunnittelu

Eriksson Ulla, suunnitteluinsinööri. Puistot ja viheralueet, ulkoliikuntapaikat ja projektit​. Puh. 040 318 2758, ulla.eriksson@kerava.fi

Jormalainen Jari, viheralueiden suunnittelija. Vihersuunnittelu ja projektit. Puh. 040 318 2476, jari.jormalainen@kerava.fi

Kaija Jari, suunnittelupäällikkö. Suunnitteluyksikön johtaminen (katu/vesi/viher) ja kaavalausunnot. Puh. 040 318 2383, jari.kaija@kerava.fi 

Kosonen Mari
, kaupunginpuutarhuri. Puistot, viheralueet, projektit. Puh. 040 318 4823, mari.kosonen@kerava.fi

Marttila Juha
, kuntatekniikan suunnittelija. Sijoituslupalausunnot. Puh. 040 318 4383, juha.marttila@kerava.fi


Infran rakentaminen

Vahlroos Jali, vastaava rakennusmestari. Katu- ja vesihuollon rakennuttaminen, investointi katu- ja vesipuolella, infrahankkeiden työnjohto- ja valvontatehtävät. Puh. 040 318 2538, jali.vahlroos@kerava.fi


Koski Maarit
, rakennuttajainsinööri. Infraurakoiden tarjouspyynnöt, rakennuttaminen ja valvonta, turvallisuuskoordinaattori (infra), kadunrakennus- ja vesihuoltourakat, hanke- ja urakkavalmistelut. Puh. 040 318 4011, maarit.koski@kerava.fi


Liikennesuunnittelu

Meriläinen Sirpa. Asiakaspalvelu, arkistointi, laskutus, viljelypalstat, toriasiat, ajoneuvojen siirrot​​. Tapahtumaluvat/mainosluvat (Lupapiste.fi). Puh. 040 318 2866, sirpa.merilainen@kerava.fi

Piitulainen Laura
, varikkopäällikkö. Varikon johtaminen, kaupungin käytössä olevat autot ja koneet, korjaamon esimies. Puh. 040 318 2291, laura.piitulainen@kerava.fi

Sillfors Jari
, liikennesuunnittelija. Liikenne- ja pysäköintisuunnittelu, liikenneturvallisuus, kevyt liikenne ja kuorma-autojen pysäköinti​. Puh. 040 318 2276, jari.sillfors@kerava.fi

Tiihonen Miika
, liikennesuunnittelija. Liikennevalot, tilapäiset liikennejärjestelyt, katualueen vuokraus (Lupapiste.fi), kiinteiden ilmoituspaikkojen vuokraus ja katuvalaistus. Puh. 040 318 2584, miika.tiihonen@kerava.fi

Vähätörmä Erkki
liikenneinsinööri. Joukkoliikenne (HSL), kevyt liikenne ja seudullinen yhteistyö. Puh. 040 318 2350, erkki.vahatorma@kerava.fi


Vesihuolto

Katso vesihuollon yhteystiedot​.

Päivitetty 04.02.2020 klo 14:58