Paikkatietopalvelut

Paikkatietopalvelut tekee korttelialueille tehtävän tonttijaon ja hoitaa tonttien lohkomisen. Tonttijaon ja lohkomisen lisäksi paikkatietopalvelut hoitaa myös muut kiinteistötoimitukset, joista yleisempiä ovat rasitetoimitus ja rajankäynti. Toimituksissa käsitellään muun muassa vanhoja oikeuksia ja rasitteita, määrätään alueiden rajat sekä perustetaan tarpeellisia uusia rasitteita.


Kiinteistötoimitusten lisäksi paikkatietopalvelut huolehtii kiinteistörekisterin ylläpidosta kaupungin asemakaava-alueilla. Asemakaava-alueiden ulkopuolella kiinteistörekisterin ylläpidosta huolehtii Maanmittauslaitos. Maanmittauslaitos hoitaa myös lohkomiset ja muut kiinteistötoimitukset asemakaava-alueiden ulkopuolella sekä vastaa kiinteistöjen omistajatiedusteluihin.


Ota yhteyttä

Käyntiosoite: Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava
Postiosoite: PL 123, 04201 Kerava
Puhelinvaihde: 09 294 91
Sähköposti: mittauspalvelut@kerava.fiKiinteistötoimitukset ja -muodostus

Tontti-insinööri
Hilma Ruoho
puh. 040 3182345
hilma.ruoho@kerava.fi 
- kiinteistötoimitukset
- tonttijaot


Kiinteistörekisterinhoitaja
Heidi Selvam
puh. 040 318 2330
heidi.selvam@kerava.fi
- kiinteistöjen rekisteröinti
- osoitetiedot
  

Paikkatieto

Paikkatietoinsinööri
Tuija Aaltonen
puh. 040 318 2348
tuija.aaltonen@kerava.fi
- paikkatietoanalyysit
- sähköiset kartat
- 3D-kaupunkimalliPaikkatietosuunnittelija
Jaana Janhunen
puh. 040 318 2354
jaana.janhunen@kerava.fi
- kantakartan ylläpito
- paikkatiedon ylläpito


Paikkatietokäsittelijä
Niina Janhonen
puh. 040 318 2353
niina.janhonen@kerava.fi
DWG- ja karttatilaukset sekä tulosteet 
 

Paikkatietokäsittelijä
Suvi Santala
puh. 040 318 2351
suvi.santala@kerava.fi
- rakennuspaikan laskennat
- DWG-ja karttatilaukset


Paikkatietoinsinööri
Olli Kunnas
puh. 040 318 2556
olli.kunnas@kerava.fi
- maastomittauksen esimies
- paikkatietoanalyysit
- sähköiset kartat
- 3D-kaupunkimalli
- infran mittaukset ja aineistot


Maastomittaus

Mittaustyönjohtaja
Mika Hakkarainen
puh. 040 318 2397
mika.hakkarainen@kerava.fi
-maastomittaus ja työohjelmat

Maanmittausteknikko
Pekka Uimonen
puh. 040 318 4150
pekka.uimonen@kerava.fi
- maastomittaus


Kartoittaja
Jetsoni Luotola 
puh. 040 318 2714
jetsoni.luotola@kerava.fi
- maastomittaus

 

Kartoittaja
Nuutti Lanu 
puh. 040 318 2391
nuutti.lanu@kerava.fi
- maastomittaus

 
Kartoittaja
Ilkka Pylkkänen
puh. 040 318 4047
ilkka.pylkkanen@kerava.fi
- Maastomittaukset
- Infran työmaamittaukset
- Laskennat

Päivitetty 23.02.2021 klo 14:24