Viestintä ja tapahtumat

Viestintä_ScanStockPhoto_image_1089956.jpg

Viestintä on olennainen osa Keravan kaupungin toimintaa. Keravan kaupungin viestinnän tehtävänä on palvella kuntalaisia sekä tukea Keravan kaupungin organisaatiota ja sidosryhmiä viestintään liittyvissä asioissa. Kaupungin julkisuuskuvaan vaikutetaan teoilla ja viestinnällä. Hyvä toiminta vaatii tuekseen aina hyvää viestintää. Keravan kaupungin viestinnästä vastaa kaupunginjohtaja yhdessä viestintäjohtajan kanssa. 

Kaupungin viestintäkanavia ovat muun muassa:

Keravan kaupungin viestintä

Viestintäjohtaja (paikka auki)

Anni Pasuri
viestintäpäällikkö
puh. 040 318 2340
anni.pasuri@kerava.fi

Annika Ryynänen

viestintäsuunnittelija, kasvatus- ja opetuspalvelut, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin palvelut

puh. 040 318 2832

annika.ryynanen@kerava.fi


Eija Rissanen

viestintäsuunnittelija, kaupunkitekniikka ja kaupunkikehitys

puh. 040 318 4125

eija.rissanen@kerava.fi 


Joni Salomaa

graafinen suunnittelija

puh. 040 318 4354

joni.salomaa@kerava.fi


Tapahtumat:

Mari Kronström

tapahtumatuottaja

puh. 040 318 2009

mari.kronstrom@kerava.fi

Iida Salonen

tapahtumatuottaja
puh. 040 318 2895

iida.salonen@kerava.fi

 

Salla Laiho
tapahtumatuottaja, kirjasto ja kulttuuri
puh. 040 318 2002
salla.laiho@kerava.fi


Päivitetty 18.11.2020 klo 13:50