Viestintä

​Viestintä on keskeinen osa Keravan kaupungin toimintaa. Keravan kaupungin viestinnän tehtävänä on palvella kuntalaisia ja tukea Keravan kaupungin organisaatiota ja sidosryhmiä viestintään liittyvissä asioissa. Kaupungin brändiin ja julkisuuskuvaan vaikutetaan kaupunkistrategian mukaisilla teoilla ja viestinnällä. Hyvä toiminta vaatii hyvää viestintää. Keravan kaupungin viestinnästä vastaa kaupunginjohtaja yhdessä viestintäjohtajan kanssa. 


Kaupungin viestintäkanavia ovat muun muassa:


Viestinnän yhteystiedot

Thomas Sund
viestintäjohtaja
puh. 040 318 2939

thomas.sund@kerava.fi


Sofia Alander

viestintäasiantuntija, sosiaali- ja terveyspalvelujen toimiala

puh. 040 318 2832

sofia.alander@kerava.fi 


Soili-Sisko Eskola
viestintäasiantuntija, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala
puh. 040 318 2977
soili-sisko.eskola@kerava.fi


Helena Karvinen

vs. viestintäasiantuntija, kaupunkitekniikan toimiala, kaupunkikehitys

puh. 040 318 2797

helena.karvinen@kerava.fi 

Eeva-Maria Lidman

viestintäasiantuntija, Asuntomessut 2024

puh. 040 318 2963

eeva-maria.lidman@kerava.fi 


Eija Rissanen (opintovapaalla 31.5.2023 asti)

viestintäasiantuntija, kaupunkitekniikan toimiala, kaupunkikehitys

puh. 040 318 4125

eija.rissanen@kerava.fi 


Veera Törrönen

viestintäasiantuntija, kasvatuksen ja opetuksen toimiala

puh. 040 318 2312

veera.torronen@kerava.fi 


Joni Salomaa

graafinen suunnittelija

puh. 040 318 4354

joni.salomaa@kerava.fi

Päivitetty 08.09.2022 klo 15:30