Work

Työ

Huolehdi, että sinulla on oleskelulupa, joka oikeuttaa työntekoon Suomessa. Työtä voi hakea Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) kautta. Voit itse ottaa yhteyttä työpaikkaan, jossa haluat tehdä työtä. Voit jättää työpaikkaan työhakemuksen, vaikka työtä ei olisi heti. Työnantaja voi ottaa sinuun yhteyttä myöhemmin, kun työtä on.

Kun lähetät työhakemuksen, liitä mukaan ansioluettelo (CV). Kerro CV:ssä tietoja itsestäsi, koulutuksesta ja työpaikoista, joissa olet aikaisemmin tehnyt työtä.

Jos sinulla ei ole työtä, ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon.Lisätietoa:

Tervetuloa työelämään (selkosuomeksi):
http://tyoelamaan.fi/

 

Työpaikan etsiminen:
www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/tyohon_suomeen/index.html

 

Työelämätietoa maahanmuuttajalle:
www.tyoelamanverkko-opisto.fi/materials/petmo/index.htm

Work

Make sure that you have a Residence Permit with a right to work in Finland. You can apply for jobs through the office of The Ministry of Employment and Economic Development (TE-Office). You may contact yourself a place where you want to work. You can leave a job application for the position you are interested in, even if the job is not available right now. The employer can contact you later if there is a job offer for you.

When you send a job application, please attach a CV. In Your CV, write down information about yourself, your education and jobs, where you have worked previously, etc.

If you do not have a job, please register as a jobseeker with the TE Office.

Additional Information:

Welcome to working life - Tervetuloa työelämään (written in simple Finnish language)

http://tyoelamaan.fi/

 

Searching for a job:
www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/tyohon_suomeen/index.html

 

Career Information for immigrants:
www.tyoelamanverkko-opisto.fi/materials/petmo/index.htm

Päivitetty 09.09.2016 klo 11:59