Hae

Näytä ennakoivat hakutulokset kirjoittamalla vähintään kolme merkkiä. Voit selata kaikkia löydettyjä tuloksia sarkainnäppäimellä.

Hakusanalla " " löytyi 2460 tulosta

Keravan nuorisotyön perussuunnitelma on julkaistu

Keravan kaupungin ensimmäinen nuorisotyön perussuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma kuvaa nuorisotyön lähtökohtia ja peruslinjauksia sekä ohjaa nuorisopalveluiden työtä.

Keinukalliossa tehdään avo-ojien parantamistöitä ja rakennetaan hulevesilinjaa

Keinukalliossa on aloitettu avo-ojien parantamistyöt ja hulevesilinjan rakentamisurakka. Työstä aiheutuu liikennejärjestelyiden muutoksia viereiselle kevyen liikenteen väylälle.

Pohjois-Kytömaan alueella käynnissä paalulaatan rakennustyöt

Pohjois-Kytömaan alueella on aloitettu viikolla 40 työt liittyen paalulaatan rakentamiseen. Paalutustyöstä aiheutuu lyhytaikaista meluhaittaa.

Kerava vie paikkatieto-osaamista uudelle tasolle

Kerava toteutti yhdessä Tuusulan kanssa paikkatiedon kehittämishankkeen, jonka tuloksena syntyi kattava materiaalipaketti paikkatieto-osaamisen kehittämistä varten.

2372_Paasikiven_Nuorisok_alkuper_ lausunnot_mielipiteet

2372_I_Paasikiven_Nuorisok_Vuorovaikutusraportti

2372_I Paasikiven_Nuorisok_selostuksen_liitteet