Ilmakuva Keravan keskustasta

Nähtävillä olevat hankkeet

Hankkeiden nähtävilläolo ilmoitetaan kuuluttamalla Keski-Uusimaa Viikko -lehdessä. Kaupungin verkkosivujen lisäksi hankkeisiin voi tutustua Keravan kaupungin asiointipisteessä (Kultasepänkatu 7) ma-to klo 8-17.30 ja pe klo 8-12. Nähtävillä olevat hankkeet löytyvät asiointipisteen ilmoitustaululta.

Nähtävillä olevat kaavahankkeet

Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja muistutukset kaavahankkeista tulee toimittaa viimeistään nähtävilläolon viimeiseen päivään mennessä joko sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai osoitteeseen Keravan kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 Kerava.

 • Haukansiipi 1 (2393)

  Kaava

  Aloitusvaihe

  Asemakaavan muutos koskee 8. Kaskelan kaupunginosan korttelia 2042 ja suojaviheralueita. Kaavamuutoksen päätarkoituksena on nostaa ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueen rakennusoikeutta. Samalla muutetaan korttelialueen länsirajaa siten, että se vastaa alueella tehtävän kalliolouhinnan rajausta.

 • Lapilantie 14 (2354)

  Kaava

  Ehdotusvaihe

  Asemakaavamuutoksen päätarkoituksena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen osoitteessa Lapilantie 14 sijaitsevalle kiinteistölle. Lapilan yleissuunnitelma   Lapilan alueelle on laadittu yleissuunnitelma, jonka tarkoituksena on tutkia, tunnistaa ja kuvata miten Keravan yleiskaavan 2035 tavoitteet saavutetaan alueen ominaispiirteitä kunnioittaen. Tutustu yleissuunnitelman kävelykierroksella esitettyjen kommenttien ja…

Nähtävillä olevat muut hankkeet

 • Keravan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muutos

  Kadut ja vesihuolto

  Keravan vesihuoltolaitos on käynnistänyt vesihuollon toiminta-alueen päivittämisen. Toiminta-alue on hyväksytty edellisen kerran vuonna 2003. Tavoitteena on päivittää toiminta-alue vastaamaan vuoden 2003 jälkeen toteutunutta maankäyttöä ja yhdyskuntakehitystä. Ehdotus päivitetystä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueesta sekä keskeisimmät muutokset ja perusteet muutoksille ovat nähtävillä 14.9.-16.10.2023. Pyydämme…