Viihdy ja virkisty luonnossa!

Keravan monipuolisesta viherverkostosta löytyy puistoja jokaiseen makuun - myös nelijalkaisille perheenjäsenille - sekä mahdollisuuksia ulkoilla ja virkistyä lähimetsissä. Keravalla onkin noin 160 hehtaaria ylläpidettäviä viheralueita, kuten erilaisia puistoja ja niittyjä, ja lisäksi noin 500 hehtaaria metsiä.

Osallistu lähiluonnon ja ympäristön suojeluun

Oletko kiinnostunut oman lähipuistosi tai -viheralueesi hoidosta? Siinä tapauksessa tule mukaan kaupungin organisoimaan puistokummitoimintaan. Lisäksi kaupunki kannustaa asukkaita ja yhdistyksiä järjestämään ja osallistumaan vieraslajitalkoisiin, joiden avulla torjutaan ja ehkäistään vieraslajien leviämistä.

Nainen poimimassa roskia roskapihtien kanssa

Puistokummit

Keravalaisilla on mahdollisuus ryhtyä puistokummiksi ja vaikuttaa oman lähiympäristönsä viihtyvyyteen joko poimimalla roskia tai torjumalla vieraslajeja.

Kuvassa kolme kukkivaa jättiputkea

Vieraslajit

Järjestä vieraslajitalkoot, joiden avulla vieraslajien leviäminen voidaan pysäyttää ja säilyttää luonto monipuolisena ja viihtyisänä yhdessä.

Puistojen ja viheralueiden kehittäminen

Kaupunkia kehitetään suunnittelemalla, rakentamalla ja kunnossapitämällä puistoja ja viheralueita. Vaikuta kaupungin kehittymiseen osallistumalla puistohankkeiden suunnitteluun hankkeiden ollessa nähtävillä.

Puutarhuri hoitaa kaupungin kesäkukkaistutuksia

Viheralueiden kunnossapito

Kaupunki hoitaa ja kunnossapitää rakennettuja puistoja, leikkipaikkoja, katujen viheralueita, julkisten rakennusten pihoja, lähimetsiä ja niittyjä.

Viheralueiden suunnittelu ja rakentaminen

Vuosittain kaupunki suunnittelee ja rakentaa uusia sekä peruskorjaa ja -parantaa jo käytössä olevia puistoja sekä leikki- ja liikuntapaikkoja.

Puisto- ja viheraluehankkeet

Tutustu käynnissä oleviin puistojen ja viheralueiden hankkeisiin ja osallistu hankkeiden suunnitteluun hankkeiden ollessa nähtävillä.

Ajankohtaiset uutiset