Keravalaisia uratarinoita

Kaupungin laadukkaat palvelut ja keravalaisten sujuvan arjen mahdollistaa innostunut ja ammattitaitoinen henkilöstömme. Kannustava työyhteisömme rohkaisee jokaista kehittymään ja kasvamaan omassa työssään.

Keravalaiset uratarinat esittelevät monipuolisia osaajiamme ja heidän työtään. Löydät henkilöstökokemuksiamme myös somesta: #keravankaupunki #meilläkeravalla.

Toni Kortelainen, rehtori

 • Kuka olet?

  Olen Toni Kortelainen, 45-vuotias rehtori ja kolmilapsisen perheen isä.

  Tehtäväsi Keravan kaupungilla?

  Työskentelen Päivölänlaakson koulun rehtorina. Aloitin työt Keravalla elokuussa 2021.

  Millainen koulutus sinulla on?

  Olen kasvatustieteen maisteri ja pääaineenani oli erityispedagogiikka. Työni ohessa suoritan parhaillaan Uuden rehtorin ammatillisen kehittymisen koulutusohjelmaa ja johtamisen erikoisammattitutkintoa. Olen opettajana työskennellessäni suorittanut pari isompaa koulutuskokonaisuutta; Itä-Suomen yliopiston järjestämän kehittäjäopettaja-valmennuksen sekä normaalikoululla työskennellessäni opetusharjoittelun ohjaamiseen liittyviä koulutuksia. Lisäksi minulta löytyy ylioppilastutkinto sekä koulunkäyntiavustajan ja leipurin ammattitutkinnot.  

  Millainen työtausta sinulla on, mitä olet tehnyt aiemmin?

  Minulla on melko monipuolinen työkokemus. Olen aloittanut kesätöiden tekemisen jo peruskouluiässä perheyrityksessä ja olen työskennellyt aina myös opintojeni ohessa.

  Ennen aloittamistani Päivölänlaakson koulun rehtorina, työskentelin kahden vuoden ajan opetusalalla pedagogisen kehittämisen ja johtamisen parissa Lähi-in lämmössä Qatarissa ja Omanissa. Oli erittäin avartavaa päästä tutustumaan kansainvälisiin kouluihin ja opettajiin suomalaisesta perspektiivistä.

  Ulkomaille lähdin Itä-Suomen yliopiston normaalikoulun lehtorin tehtävästä. Norssilla työhöni kuului erityisopetuksen lisäksi opetusharjoitteluiden ohjaamista sekä jonkin verran hanke- ja kehittämistyötä. Ennen Norssille siirtymistäni olen toiminut reilun kymmenen vuoden ajan erityisluokanopettajana sekä erityisopettajana Joensuussa ja Helsingissä.

  Lisäksi olen työskennellyt muun muassa luokanopettajana, koulunkäyntiavustajana, kesäleirien ohjaajana, myyjänä, leipurina ja jakeluauton kuljettajana.

  Mikä on parasta työssäsi?

  Arvostan rehtorin työn monipuolisuutta. Työhöni kuuluu esimerkiksi henkilöstöjohtamista, pedagogista johtamista, hallintoja talousjohtamista sekä opettamista ja verkostoyhteistyötä. Mutta jos yksi asia pitää nostaa yli muiden, nousee ykköseksi kaikki arkiset kohtaamiset kouluyhteisössä sekä onnistumisen ilon todistaminen, niin oppilaiden kuin henkilöstönkin osalta. Minulle on tosi tärkeää päästä olemaan läsnä koulumme arjessa, kohdata ja kuulla yhteisömme jäseniä sekä mahdollistaa oppimisen ja onnistumisen tunteiden kokeminen.

  Valitse yksi arvoistamme (inhimillisyys, osallisuus, rohkeus) ja kerro miten se näkyy työssäsi?

  Kaikki näistä arvoista ovat vahvasti läsnä työssäni, mutta valitsen inhimillisyyden.

  Omassa työssäni haluan ensisijaisesti auttaa yhteisömme jäseniä kasvamaan, oppimaan ja onnistumaan. Rakennamme yhdessä positiivista toimintakulttuuria, jossa toista autetaan ja osaamista sekä kiitosta jaetaan. Toivon, että jokaisella on mahdollisuus hyödyntää vahvuuksiaan.

  Ajattelen, että minun tehtäväni on luoda edellytykset sille, että jokainen pääsee kukoistamaan ja että jokaisella on koululle tullessaan hyvä olla. Minulle yhteisömme jäsenten hyvinvointi on ykkösasia ja toimin palvelevan johtamisen periaatteiden mukaisesti. Kohtaaminen, kuunteleminen, kunnioittaminen ja kannustaminen ovat lähtökohtana arjen johtamistyössä.

Elina Pyökkilehto, varhaiskasvattaja

 • Kuka olet?

  Olen Elina Pyökkilehto, keravalainen kolmen lapsen äiti.

  Tehtäväsi Keravan kaupungilla?

  Toimin varhaiskasvatuksen opettajana Sompion päiväkodin Metsätähdet-ryhmässä.

  Millainen koulutus sinulla on?

  Olen koulutukseltani sosionomi; valmistuin Järvenpään Diakonia-ammattikorkeakoulusta 2006. Jatko-opiskelin työni ohessa varhaiskasvatuksen opettajaksi Laurea-ammattikorkeakoulussa, josta valmistuin kesäkuussa 2021.

  Millainen työtausta sinulla on, mitä olet tehnyt aiemmin?

  Olen työskennellyt varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä vuodesta 2006. Ennen pätevöitymistäni tein töitä määräaikaisena opettajana Keravan kaupungilla sekä lähikunnissa Vantaalla, Järvenpäässä ja Tuusulassa.

  Mikä on parasta työssäsi?

  Parasta on, että tunnen tekeväni arvokasta ja äärettömän tärkeää työtä. Koen, että työlläni on merkitystä sekä yhteiskunnallisesti että perheiden ja lasten vuoksi. Voin toivottavasti omalta osaltani vaikuttaa työni kautta tasa-arvon kehittymiseen ja lasten arjen taitojen opettamiseen, mistä heillä on hyötyä elämässään, ja myös esimerkiksi lasten itsetunnon tukemiseen.

  Varhaiskasvatuksen rooli tasa-arvon edistämisessä on merkittävä subjektiivisen päivähoito-oikeuden myötä, sillä se mahdollistaa kaikille lapsille oikeuden varhaiskasvatukseen heidän perhetaustastaan, ihonväristään ja kansalaisuudestaan riippumatta. Päiväkoti on myös mitä parhain väylä maahanmuuttajataustaisten lasten integroitumisen kannalta.

  Kaikki lapset hyötyvät varhaiskasvatuksesta, sillä lasten sosiaaliset taidot kehittyvät parhaiten toimimalla vertaisryhmässä yhdessä muiden samanikäisten kanssa, ammattikasvattajien ohjauksella.

  Valitse yksi arvoistamme (inhimillisyys, osallisuus, rohkeus) ja kerro miten se näkyy työssäsi?

  Varhaiskasvatuksessa ja työssäni päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajana Keravan kaupungin arvoista inhimillisyys ja osallisuus ovat päivittäin läsnä. Otamme kaikki perheet ja lapset huomioon yksilöinä, jokaiselle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma, jossa yhdessä lapsen huoltajien kanssa keskustellaan lapsen vahvuuksista ja tarpeista.

  Lasten omien varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta jokainen ryhmä luo pedagogiset tavoitteet toiminnalleen. Toiminnassa on siis läsnä jokaisen lapsen yksilöllisten tarpeiden huomiointi sekä koko ryhmän tarpeiden kautta luotu toiminta. Toiminnassa samalla osallistamme huoltajia.

Sisko Hagman, ruokapalvelutyöntekijä

 • Kuka olet?

  Nimeni on Sisko Hagman. Olen työskennellyt ruokapalvelutyöntekijänä vuodesta 1983 ja viimeiset 40 olen ollut Keravan kaupungin palveluksessa.

  Tehtäväsi Keravan kaupungilla?

  Ruokapalvelutyöntekijänä tehtäviini kuuluvat salaattien valmistus, tiskien hoitaminen sekä ruokasalista huolehtiminen.

  Millainen koulutus sinulla on?

  Kävin emäntäkoulun Ristiinassa 70-luvulla. Myöhemmin suoritin vielä ravintola-alan keittäjä-kylmäkön perustutkinnon ammattikoulussa.

  Millainen työtausta sinulla on, mitä olet tehnyt aiemmin?

  Ensimmäinen työpaikkani oli Wehmaan kartanolla Juvalla, jossa työ oli pitkälti edustustarjoilun hoitamista. Muutaman vuoden jälkeen muutin Tuusulaan ja aloitin työskentelyn Keravan kaupungilla. Olin aiemmin töissä Keravan terveyskeskuksessa, mutta hyvinvointialueuudistuksen myötä siirryin töihin Keravan lukion keittiöön. Vaihtelu on tuntunut mukavalta, vaikka viihdyin terveyskeskuksessakin erinomaisesti.

  Mikä on parasta työssäsi?

  Pidän siitä, että työni on monipuolista, vaihtelevaa ja melko itsenäistä.

  Valitse yksi arvoistamme (inhimillisyys, osallisuus, rohkeus) ja kerro miten se näkyy työssäsi?

  Inhimillisyys näkyy arvona siten, että kohtaan työssäni paljon erilaisia ihmisiä sellaisina kuin he ovat. Monelle ikäihmiselle on myös tärkeää, että heillä on mahdollisuus tulla lukiolle syömään ylijäämäruokaa.

Eila Niemi, kirjastonhoitaja

 • Kuka olet?

  Olen Eila Niemi, Kymenlaaksosta muutaman mutkan kautta Itä- ja Keski-Uudenmaan maisemiin asettunut kahden aikuisen lapsen äiti. Tärkeimmät asiat elämässäni ovat läheiset ihmiset ja luonto. Näiden lisäksi vietän aikaa liikunnan, kirjojen, elokuvien ja sarjojen parissa.

  Tehtäväsi Keravan kaupungilla?

  Työskentelen kirjastonhoitajana Keravan kirjaston aikuisten osastolla. Suuri osa työajastani on viestintää. Teen tapahtumien markkinointia, tiedotan palveluista, sometan, päivitän verkkosivuja, teen julisteita, koordinoin kirjaston viestintää ja sen sellaista. Tänä syksynä 2023 otamme käyttöön uuden kirjastojärjestelmän, mikä tuo mukanaan tavallista enemmän myös Kirkes-kirjastojen yhteistä viestintää. Viestinnän lisäksi työhöni kuuluu asiakaspalvelua ja kokoelmatyötä.

  Millainen työtausta sinulla on, mitä olet tehnyt aiemmin?

  Olen valmistunut alun perin kirjastovirkailijaksi, ja kouluttautunut työn ohessa kirjastonhoitajaksi Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Lisäksi olen suorittanut muun muassa viestinnän, kirjallisuuden ja kulttuurihistorian opintoja. Keravalle tulin töihin vuonna 2005. Sitä ennen olen työskennellyt muun muassa Suomen Pankin kirjastossa, Helsingin Saksalaisessa kirjastossa ja Helian ammattikorkeakoulun (nykyinen Haaga-Helia) kirjastossa. Pari vuotta sitten sain toimivapaata Keravalta ja tein vuoden mittaisen sijaisuuden Porvoon kaupunginkirjastossa.

  Mikä on parasta työssäsi?

  Sisällöt: Elämä olisi paljon köyhempää ilman kirjoja ynnä muita aineistoja, joiden kanssa saan olla joka päivä tekemisissä.

  Sosiaalisuus: Minulla on mahtavia työkavereita, joita ilman en selviäisi. Tykkään asiakaspalvelusta ja kohtaamisista erilaisten ihmisten kanssa.

  Monipuolisuus ja dynaamisuus: Työtehtävät on vähintään riittävän monipuoliset. Kirjastossa on paljon toimintaa ja hyvä meno.

  Valitse yksi arvoistamme (inhimillisyys, osallisuus, rohkeus) ja kerro miten se näkyy työssäsi?

  Osallisuus: Kirjasto on kaikille avoin ja maksuton palvelu ja tila ja kirjastot osa Suomen demokratian ja yhdenvertaisuuden kivijalkaa. Kulttuurisilla ja tiedollisissa sisällöillään ja palveluillaan Keravan kirjastokin tukee ja ylläpitää kaupunkilaisten yhteiskuntaan kuulumisen, osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksia. Työtehtäväni ovat pieni ratas tässä isossa asiassa.