Töissä Keravalla

Keravan kaupungilla työskentelee noin 1400 ammattilaista. Tuotamme palveluita erinomaisella palveluasenteella arvostaen toistemme työtä ja osaamista. Kiitämme ja kehumme toisiamme, sekä kannustamme jokaista ottamaan vastuuta ja osallistumaan aktiivisesti työnsä kehittämiseen. Toimintaamme ja tekemistämme ohjaa paitsi kaupunkistrategia myös arvomme: rohkeus, inhimillisyys ja osallisuus. Kaupunkistrategia 2021-2025.

Tutustu työntekijöihimme lukemalla keravalaisia uratarinoita:

Vuoden 2024 henkilöstökyselymme tulosten mukaan henkilöstömme kokee työnsä merkitykselliseksi. Lisäksi henkilöstömme kokee, että työkavereiden apuun ja tukeen voi luottaa sekä osaamista ja tietoa jaetaan tiimeissä. Väittämä ”Minusta on mukava tulla töihin” sai henkilöstökyselyssä arvosanan 4,18 asteikolla 1-5.

Teemme töitä johtamiskulttuurimme kehittämiseksi ja haluamme vahvistaa esihenkilöiden roolia mahdollistajina ja innostajina.

Toteutamme henkilöstökyselyn vuosittain ja seuraamme muun muassa työhyvinvoinnin ja esihenkilötyön indeksien kehittymistä. 2024 henkilöstökyselyssä tulokset paranivat entisestään ja työhyvinvointi-indeksimme oli 3,94 ja esihenkilötyön indeksi 4,02. Tavoitteenamme on, että kummankin indeksin arvo on vuonna 2025 jo vähintään 4 asteikolla 1–5.

Ajattelemme, että mahdollistamalla henkilöstön aktiivisen roolin vaikutamme työhyvinvointiin ja työn mielekkääksi kokemiseen. Haluamme siksi vahvistaa kokeilukulttuuria: kannustamme henkilöstöämme toimimaan rohkeasti ja löytämään uudenlaisia toimintatapoja. Iloitsemme onnistumisista ja ymmärrämme, että jokainenhan meistä mokaa joskus. Virheistä oppii ja kehuista kasvaa!

Uskomme, että yhdessä kehittyminen, tiedon jakaminen ja toisilta oppiminen vahvistavat yhteisöllisyyttä ja osaamistamme. Näin löydämme parhaat käytännöt, joita voidaan hyödyntää koko kaupungin organisaatiossa.

Sanapilvi, jossa on kaupungin työntekijöiden tehtävänimikkeitä. Yleisimpiä tehtävänimikkeitä ovat päiväkotiapulainen, varhaiskasvatuksen lastenohjaaja, varhaiskasvatuksen opettaja, lehtori, kesätyöntekijä, luokanopettaja, päiväkotiapulainen, koulunkäynnin ohjaaja, lehtori, tuntiopettaja, laitoshuoltaja ja ruokapalvelutyöntekijä.

Keravan kaupungin henkilöstön tehtävänimikkeitä.