Kaupunkistrategia 2021-2025

Keravan kaupungin visio on olla hyvän elämän kaupunki. Kerava haluaa olla vuonna 2025 pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki sekä elinvoimainen ja uudistuva kaupunki. Kaiken toiminnan lähtökohtana ovat hyvinvoivat keravalaiset.

Keravan kaupunkistrategia tähtää siihen, että Keravalla arki on onnellista ja sujuvaa. Kaupunkistrategian avulla kaupunki suuntaa toimintojaan, jotta visio halutusta tulevaisuudenkuvasta saavutetaan.

 • Päivitystyön aikana strategiaa tiivistettiin ja siitä tehtiin kompaktimpi. Päivitys tehtiin avoimesti ja vuorovaikutteisesti ja prosessin aikana kuultiin sekä päättäjiä että asukkaita.

  Kaupunginvaltuutetut pääsivät uudistamaan ja kommentoimaan strategiaa elo- ja lokakuussa 2021 järjestetyissä valtuustoseminaareissa.

  Lisäksi strategialuonnosta esiteltiin kaupunginjohtajan asukasillassa sekä Keravan vanhusneuvostossa, vammaisneuvostossa ja nuorisovaltuustossa. Tausta-aineistoa strategian päivitystyötä varten kerättiin kyselyiden avulla.

Strategian kolme painopistettä

Hyvän elämän kaupunki rakennetaan innostuneen henkilöstön ja tasapainoisen talouden varaan.

Valtuustokaudella 2021–2025 kaupunkistrategiaa toteutetaan kolmen painopisteen avulla:

 • uusien ajatusten kärkikaupunki
 • sydämessä keravalainen
 • hyvinvoiva viherkaupunki.

Arvot

Päivitetty strategia pitää sisällään myös kaupungin yhteiset arvot, jotka ovat

 • inhimillisyys
 • osallisuus
 • rohkeus.

Arvot näkyvät kaikessa kaupungin toiminnassa ja vaikuttavat kaupunkistrategian sisältöön, organisaatiokulttuuriin, johtamiseen ja viestintään.

Strategiaa täsmentävät erillisohjelmat ja suunnitelmat

Keravan kaupunkistrategiaa täsmennetään erillisohjelmien ja suunnitelmien avulla. Strategiaa täsmentävät ohjelmat ja suunnitelmat hyväksyy kaupunginvaltuusto.

 • Keravan kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma vuosille 2021-2030 (SECAP)
 • Keravan asuntopoliittinen ohjelma 2018-2021
 • Keravan laaja hyvinvointikertomus 2017-2020
 • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020
 • Palveluverkkosuunnitelma 2021-2035
 • Keravan kotouttamisohjelma 2014-2017
 • Keravan vammaispoliittinen ohjelma 2017-2022
 • Hyvä ikääntyä Keravalla (2021)
 • Keravan kaupungin henkilöstöön kohdistuva yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma (2016)
 • Liikennepoliittinen ohjelma (2019)
 • Keravan liikuntasuunnitelma 2021–2025
 • Hankintapoliittinen ohjelma

Raportit löytyvät verkkosivuilta kohdasta: Raportit ja julkaisut.