Päätöksenteko

Kaupungin johtaminen jakautuu poliittiseen johtamiseen ja ammattijohtamiseen. Ylimmän johtamisen kokonaisuus koostuu valtuustosta, kaupunginhallituksesta sekä kaupunginjohtajasta.