Viranhaltijaorganisaatio

Kaupunginjohtaja

Valtuusto valitsee kaupunginjohtajan ja tehtävä on määräaikainen. Kaupunginjohtajan vastuulla on johtaa viranhaltijaorganisaatiota, hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa hallituksen alaisena. Keravan kaupunginjohtajana toimii Kirsi Rontu.

Kaupunginjohtajan esikunnan toimialaan kuuluvat hallintopalvelut, konserni- ja elinvoimapalvelut, HR-palvelut, viestintäpalvelut sekä kaupunkikehityspalvelut.

Kaupungin johtoryhmä

Yhteystiedot