Omakoti- ja paritalotontit

Kaupunki luovuttaa yksityisille rakentajille omakotitalo- ja paritalotontteja. Tontteja myydään ja vuokrataan omatoimiseen rakentamiseen tonttihakujen kautta. Tonttihakuja järjestetään tonttitilanteen mukaan asemakaavoituksen valmistumisen aikataulussa.

Luovutettavat tontit

Pohjois-Kytömaan länsiosan omakoti- ja rivitalotontit

Luonnonläheinen Pohjois-Kytömaan pientaloalue sijaitsee Keravan pohjoisrajalla, vajaan neljän kilometrin päässä Keravan asemalta. Asuinalueen vieressä sijaitsee Kytömaan suo sekä lähde, jotka ovat arvokkaita luontokohteita. Kotiovelta pääsee melkein suoraan retkipolulle arvokkaaseen luontoympäristöön. Kauppa, päiväkoti ja koulu ovat kahden kilometrin säteellä alueesta.

Alueen länsiosassa on jatkuvassa haussa omakotitontteja. Tonteille pääsee rakentamaan kesäkuussa 2023.

Omakotitontit ovat kooltaan 689–820 m2 ja niillä on rakennusoikeutta 200 tai 250 kem2. Kahdelle tontille on mahdollista rakentaa myös paritalo. Tontin voi joko ostaa tai vuokrata. Voit hakea tonttia, jos et ole ostanut tai vuokrannut tonttia Keravan kaupungilta vuoden 2018 jälkeen.

Kaupunki perii tontista 2000 euron suuruisen varausmaksun, joka on osa tontin kauppahintaa tai ensimmäisen vuoden vuokraa. Varausmaksua ei palauteta, mikäli tontinsaaja luopuu tontista.

Huomioithan, että Pohjois-Kytömaan alue on tällä hetkellä työmaa-aluetta, jonne on pääsy kielletty.

Tonttien sijainti opaskartalla (pdf)

Tonttien tarkempi sijainti (pdf).

Tonttien koot, hinnat ja rakennusoikeudet (pdf).

Tonttien koot, rakennusoikeudet ja hinnat (rivitalotontit) (pdf)

Voimassa oleva asemakaava määräyksineen (pdf)

Alustava maaperätutkimus, kartta, leikkaukset, alustava paalupituus ja saven arvioitu paksuus (pdf)

Tonttien ajoliittymät (pdf) ja vesihuollon liittymät (pdf)

Hakulomake (pdf)

Kaskelasta vapautunut omakotitontti hakuun Tontti on varattu

Kaskelan pientaloalue sijaitsee maalaismaisemassa Keravan koillisosassa noin kolmen kilometrin päässä Keravan rautatieasemalta. Haukkavuoren luonnonsuojelualue retkeilypolkuineen sijaitsee tontin välittömässä läheisyydessä.

Tontti luovutetaan yksityishenkilölle, joka ei ole ostanut tai vuokrannut Keravan kaupungilta tonttia vuoden 2014 jälkeen. Kaupunki perii varausmaksun 2000 euroa, joka on osa tontin kauppahintaa/ensimmäisen vuoden vuokraa. 

Kaskelan pientaloalueen länsipuolella, Lahdentien (mt 140) varrella olevan uuden Koivulan työpaikka-alueen maarakennustyöt (kallion räjäytys, louhinta ja murskaus)  kestävät joitain vuosia. Tontinostaja/-vuokraaja hyväksyy maanrakennustöistä aiheutuvan väliaikaisen ympäristöhaitan.

Alueelle on rakennettu seitsemän eri jätejakeen korttelikeräysjärjestelmä, johon asukkaiden tulee liittyä.

Alla on asemakaava määräyksineen, rakennustapaohje, luovutettavat tontit kartalla, lista tonttien hinnoista, koosta ja rakennusoikeudesta sekä rakennettavuusselvitys kairaustuloksineen tonttien rakennusalojen keskeltä. Tonttia haetaan alla olevalla hakulomakkeella.

Tontin sijaintiopaskartalla (pdf)

Tontin tarkempi sijainti (pdf)

Tontin koko, hinta ja rakennusoikeus (pdf)

Asemakaava määräyksineen (pdf)

Rakentamistapaohje (pdf)

Rakennettavuusselvitys ja kairausdiagrammit (pdf)

Hakulomake (pdf)

Tontin hakeminen

Tontteja haetaan täyttämällä sähköinen tonttilomake. Tulostettavan hakemuslomakkeen voit palauttaa lomakkeessa oleviin osoitteisiin esimerkiksi sähköpostitse tai postitse. Jos haet useampaa tonttia samassa haussa, laita tontit lomakkeessa ensisijaisuusjärjestykseen.

Hakuehdot ja valintakriteerit päätetään kunkin alueen osalta erikseen ja niistä kerrotaan näillä sivuilla. Mikäli tontin saajaehdokkaita on kaksi tai useampia, kaupunki arpoo tontin saajan hakijoiden joukosta.

Kaupunki tekee tontin myynti- tai vuokrauspäätöksen hakijan hakemuksen mukaisesti ja toimittaa päätöksen hakijalle. Lisäksi päätös on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla noin kolme viikkoa. Jatkuvassa haussa olevien tonttien kohdalla myynti- tai vuokrauspäätös tehdään viipymättä hakemuksen saavuttua.

  • Kaupunki laskuttaa tonttivarauksesta 2 000 € suuruisen varausmaksun. Lasku varausmaksun maksamista varten lähetetään tontin myynti- tai vuokrauspäätösotteen mukana.
  • Varausmaksun maksuaika on noin kolme viikkoa. Mikäli hakija ei maksa varausmaksua määräajassa, myynti- tai vuokrauspäätös raukeaa.
  • Varausmaksu on osa kauppahintaa tai ensimmäisen vuoden vuokraa. Varausmaksua ei palauteta, mikäli hakija ei sen maksettuaan otakaan tonttia vastaan.
  • Tontilla voi omalla kustannuksella tehdä maaperätutkimuksia, kun tontin varausmaksu on maksettu.
  • Tontin kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppahinta maksettava tai vuokrasopimus allekirjoitettava myynti- tai vuokrauspäätöksessä mainittuun päivään mennessä.
  • Tontin lohkomiskulut eivät sisälly tontin kauppahintaan.

Asuinrakennus on rakennettava kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta tai vuokra-ajan alkamisesta. Jokaiselta alkavalta viivästysvuodelta sakko on 10 % kauppahinnasta kolmen vuoden ajan. Vuokratonttitilanteessa kaupunki voi purkaa vuokrasopimuksen, mikäli vuokraaja ei ole rakentanut asuinrakennusta määräajassa.

Vuokratun tontin ostaminen myöhemmin omaksi on mahdollista. Tontin kauppahinta määräytyy ostohetkellä voimassa olevien tonttihintojen mukaan. Maksettuja vuokria ei hyvitetä kauppahinnasta.

Lisätietoa