Omakoti- ja paritalotontit

Kaupunki luovuttaa yksityisille rakentajille omakotitalo- ja paritalotontteja. Tontteja myydään ja vuokrataan omatoimiseen rakentamiseen tonttihakujen kautta. Tonttihakuja järjestetään tonttitilanteen mukaan asemakaavoituksen valmistumisen aikataulussa.

Luovutettavat tontit

Kytömaalta vapautunut kaksi omakotitonttia jatkuvaan hakuun

Kytömaan pientaloalue sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Keravan asemalta. Koulu, päiväkoti sekä lähikauppa ovat kahden kilometrin säteellä. Tonttia voi hakea yksityishenkilö, joka ei ole saanut kaupungilta tonttia vuoden 2014 jälkeen. Tontin voi ostaa tai vuokrata.

Kaupunki perii tontista 2000 euron suuruisen varausmaksun, joka on osa kauppahintaa tai ensimmäisen vuoden vuokraa. Varausmaksua ei palauteta, mikäli tontinsaaja luopuu tontista.

Tonttien sijainti opaskartalla (pdf)

Tonttien tarkempi sijainti (pdf)

Tonttien koot, hinnat ja rakennusoikeudet (pdf)

Voimassa oleva asemakaava ja määräykset (pdf)

Rakentamistapaohje (pdf)

Rakennettavuusselvitys, kairauskartta ja kairausdiagrammit (pdf)

Hakulomake (pdf)

Pohjois-Kytömaan länsiosan omakotitontit

Luonnonläheinen Pohjois-Kytömaan pientaloalue sijaitsee Keravan pohjoisrajalla, vajaan neljän kilometrin päässä Keravan asemalta. Asuinalueen vieressä sijaitsee Kytömaan suo sekä lähde, jotka ovat arvokkaita luontokohteita. Kotiovelta pääsee melkein suoraan retkipolulle arvokkaaseen luontoympäristöön. Kauppa, päiväkoti ja koulu ovat kahden kilometrin säteellä alueesta.

Alueen länsiosassa on jatkuvassa haussa omakotitontteja.

Omakotitontit ovat kooltaan 689–820 m2 ja niillä on rakennusoikeutta 200 tai 250 kem2. Kahdelle tontille on mahdollista rakentaa myös paritalo. Tontin voi joko ostaa tai vuokrata. Voit hakea tonttia, jos et ole ostanut tai vuokrannut tonttia Keravan kaupungilta vuoden 2018 jälkeen.

Kaupunki perii tontista 2000 euron suuruisen varausmaksun, joka on osa tontin kauppahintaa tai ensimmäisen vuoden vuokraa. Varausmaksua ei palauteta, mikäli tontinsaaja luopuu tontista.

Tonttien sijainti opaskartalla (pdf)

Tonttien tarkempi sijainti (pdf)

Tonttien koot, hinnat ja rakennusoikeudet (pdf)

Voimassa oleva asemakaava määräyksineen (pdf)

Alustava maaperätutkimus, kartta, leikkaukset, alustava paalupituus ja saven arvioitu paksuus (pdf)

Tonttien ajoliittymät (pdf)

Vesihuollon liittymät (pdf)

Hakulomake (pdf)

Tontin hakeminen

Tontteja haetaan täyttämällä sähköinen tonttilomake. Tulostettavan hakemuslomakkeen voit palauttaa lomakkeessa oleviin osoitteisiin esimerkiksi sähköpostitse tai postitse. Jos haet useampaa tonttia samassa haussa, laita tontit lomakkeessa ensisijaisuusjärjestykseen.

Hakuehdot ja valintakriteerit päätetään kunkin alueen osalta erikseen ja niistä kerrotaan näillä sivuilla. Mikäli tontin saajaehdokkaita on kaksi tai useampia, kaupunki arpoo tontin saajan hakijoiden joukosta.

Kaupunki tekee tontin myynti- tai vuokrauspäätöksen hakijan hakemuksen mukaisesti ja toimittaa päätöksen hakijalle. Lisäksi päätös on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla noin kolme viikkoa. Jatkuvassa haussa olevien tonttien kohdalla myynti- tai vuokrauspäätös tehdään viipymättä hakemuksen saavuttua.

  • Kaupunki laskuttaa tonttivarauksesta 2 000 € suuruisen varausmaksun. Lasku varausmaksun maksamista varten lähetetään tontin myynti- tai vuokrauspäätösotteen mukana.
  • Varausmaksun maksuaika on noin kolme viikkoa. Mikäli hakija ei maksa varausmaksua määräajassa, myynti- tai vuokrauspäätös raukeaa.
  • Varausmaksu on osa kauppahintaa tai ensimmäisen vuoden vuokraa. Varausmaksua ei palauteta, mikäli hakija ei sen maksettuaan otakaan tonttia vastaan.
  • Tontilla voi omalla kustannuksella tehdä maaperätutkimuksia, kun tontin varausmaksu on maksettu.
  • Tontin kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppahinta maksettava tai vuokrasopimus allekirjoitettava myynti- tai vuokrauspäätöksessä mainittuun päivään mennessä.
  • Tontin lohkomiskulut eivät sisälly tontin kauppahintaan.

Asuinrakennus on rakennettava kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta tai vuokra-ajan alkamisesta. Jokaiselta alkavalta viivästysvuodelta sakko on 10 % kauppahinnasta kolmen vuoden ajan. Vuokratonttitilanteessa kaupunki voi purkaa vuokrasopimuksen, mikäli vuokraaja ei ole rakentanut asuinrakennusta määräajassa.

Vuokratun tontin ostaminen myöhemmin omaksi on mahdollista. Tontin kauppahinta määräytyy ostohetkellä voimassa olevien tonttihintojen mukaan. Maksettuja vuokria ei hyvitetä kauppahinnasta.

Lisätietoa