Henkilötietojen käsittely kerava.fi-palvelussa

Kerava.fi-palvelut ovat kaikille avoimia eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröitymistä. Kerava.fi-sivustolla henkilötietojasi käsitellään, koska niitä tarvitaan verkkosivujen tekniseen ylläpitoon, viestintään ja markkinointiin, palautteiden käsittelyyn, sivuston käytön analysoitiin ja sen kehittämiseen.

Pääsääntöisesti käsittelemme tietoja, joista sinua ei voida tunnistaa. Keräämme henkilötietoja, joista asiakas on tunnistettavissa esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • annat palautetta sivustosta tai kaupungin palvelusta
  • jätät yhteydenottopyynnön kaupungin lomakkeella
  • ilmoittaudut ilmoittautumista edellyttävään tilaisuuteen
  • tilaat uutiskirjeen.

Sivustolla kerätään ja käsitellään seuraavia tietoja:

  • perustiedot kuten (kuten nimi, yhteystiedot)
  • viestintään liittyvät tiedot (kuten palutteet, kyselyt, chat-keskustelut)
  • markkinointitiedot (kuten kiinnostuksen kohteesi)
  • evästeiden avulla kerätyt tiedot.

Keravan kaupunki on sitoutunut suojaamaan verkkopalveluidensa käyttäjien yksityisyyttä tietosuojalain (1050/2018), EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679), sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojalainsäädäntöä sovelletaan myös verkkosivustojen selaamisesta syntyvien tunnistetietojen käsittelyyn. Tunnistamistiedolla tarkoitetaan tässä yhteydessä verkkosivua käyttävään henkilöön yhdistettävissä olevaa tietoa, jota viestintäverkoissa käsitellään viestien siirtämiseksi, jakelemiseksi tai tarjolla pitämiseksi.

Tunnistetiedot talletetaan vain verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä näiden tietoturvasta huolehtimiseksi. Vain järjestelmän teknisestä toteutuksesta ja tietoturvasta huolehtiva henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistamistietoja, jos se esimerkiksi vian tai väärinkäytön selvittämiseksi on välttämätöntä. Tunnistamistietoja ei saa ilmaista sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädetyissä tilanteissa.

Lomakkeet

Sivuston lomakkeet on toteutettu WordPressin Gravity forms -lisäosalla. Sivuston lomakkeilla kerättävät henkilötiedot tallentuvat myös julkaisujärjestelmään. Tietoja käytetään ainoastaan kyseisen lomakkeen aiheena olevan asian hoitamiseen, eikä niitä luovuteta järjestelmän ulkopuolelle tai käytetä muuhun tarkoitukseen. Lomakkeilla kerättävät tiedot poistuvat järjestelmästä automaattisesti 30 päivän jälkeen.