Hallintosääntö ja toimintasäännöt

Kaupungin hallintoa ja päätöksentekoa koskevia määräyksiä on kuntalaissa ja kaupunginvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä, jonka avulla kaupunginvaltuusto voi siirtää toimivaltaansa kaupungin muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset muun muassa kaupungin toimielinten kokoontumisesta, esittelystä, pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä, asiakirjojen allekirjoittamisesta, tiedottamisesta, kaupungin taloudenhoidosta sekä hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Lisäksi hallintosäännössä on annettu tarpeelliset määräykset siitä, miten kaupungissa annetaan palvelut samanlaisin perustein eri kieliryhmiin kuuluville asukkaille.

Hallinnon järjestämiseksi kaupunginhallitus ja lautakunnat ovat hyväksyneet toimintasäännöt, joissa säädellään toimialojen ja viranhaltijoiden tehtävistä.​

Hallintosääntö ja toimialojen toimintasäännöt

Tiedostot avautuvat samaan välilehteen.

Muita sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita

Tiedostot avautuvat samaan välilehteen.