Rakentaminen ja tontit

Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentamista ja sen vaikutusta ympäristöön, ohjeistaa suunnittelua ja päättää rakentamisen lupa-asioista. Paikkatietopalvelut vastaa asemakaava-alueella tonttijaosta, kiinteistöjen lohkomisesta ja muista kiinteistötoimituksista.