Rakennusvalvonta

Rakentamisen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä asioista saat neuvoa ja opastusta rakennusvalvonnasta. Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakentamisesta annettujen säännösten ja määräysten noudattamista, huolehtia kaavoituksen toteutumisesta lupia myöntämällä sekä kehittää rakennetun ympäristön turvallisuutta, terveellisyyttä, kauneutta ja kestävyyttä.

 • Rakennushanketta suunniteltaessa, ota yhteyttä rakennusvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja varmista henkilökohtainen tapaaminen sopimalla aika etukäteen. Rakennusvalvonta palvelee pääsääntöisesti ajanvarauksella, sähköisen lupapalvelun sekä sähköpostin ja puhelimen välityksellä.

  Suunnittelupalaverit ja katselmusten suoritustavat sovitaan tapauskohtaisesti suoraan kohdetta hoitavan tarkastusinsinöörin/rakennustarkastajan kanssa.

  Mikäli emme pysty vastaamaan puhelimeen, toivomme sinun jättävän vastaajaan soittopyynnön, johon vastaamme vapauduttuamme. Soittopyynnön voi jättää myös sähköpostin välityksellä. Parhaiten meidät tavoittaa puhelimitse ma–pe klo 10–11 ja 13-14.

  Rakennusvalvonta sijaitsee osoitteessa Kultasepänkatu 7, 4. kerros.

 • Timo Vatanen, johtava rakennustarkastaja

  puh. 040 3182980, timo.vatanen@kerava.fi

  • rakennusvalvonnan hallinnollinen johtaminen
  • lupien myöntäminen
  • rakennetun ympäristön kunnon seuranta
  • pää- ja rakennussuunnittelijoiden hyväksyntä
  • puunkaatoluvat tonteilla

   

  Jari Raukko, rakennustarkastaja

  puh. 040 3182132, jari.raukko@kerava.fi

  • lupavalmistelu alueilta: Kaleva, Kilta, Sompio, Keskusta ja Savio
  • aloituskokoukset

   

  Mikko Ilvonen, rakennustarkastaja

  puh. 040 3182110, mikko.ilvonen@kerava.fi

  • rakennustyön aikaisten katselmusten suorittaminen ja tarkastusten hyväksyminen alueilta: Kaleva, Kilta, Sompio, Keskusta ja Savio
  • rakennesuunnitelmien ja -suunnittelijoiden kelpoisuuden arviointi
  • ilmanvaihtosuunnitelmien ja -työnjohtajien hyväksyminen

   

  Pekka Karjalainen, rakennustarkastaja

  puh. 040 3182128, pekka.karjalainen@kerava.fi

  • lupavalmistelu alueilta: Ahjo, Ylikerava, Kaskela, Alikerava ja Jokivarsi
  • aloituskokoukset

   

  Jari Linkinen, rakennustarkastaja

  puh. 040 3182125, jari.linkinen@kerava.fi

  • rakennustyön aikaisten katselmusten suorittaminen ja tarkastusten hyväksyminen alueilta: Ahjo, Ylikerava, Kaskela, Alikerava ja Jokivarsi
  • rakennesuunnitelmien ja -suunnittelijoiden kelpoisuuden arviointi
  • vastaavien työnjohtajien hyväksyntä ja toiminnan seuraaminen

   

  Mia Hakuli, lupasihteeri

  puh. 040 3182123, mia.hakuli@kerava.fi

  • asiakaspalvelu
  • lupapäätösten tiedoksi antaminen
  • lupien laskutus
  • rasitepäätösten valmistelu

   

  Satu Nuutinen, lupasihteeri

  puh. 040 3182126, satu.nuutinen@kerava.fi

  • asiakaspalvelu
  • rakennustietojen päivitys Digi- ja väestötietovirastoon
  • arkisto

   

  Rakennusvalvonnan sähköposti, rakennusvalvonta@kerava.fi

 • Rakennusjärjestyksen uudistamiseen on ryhdytty muutostarpeista, joita 1.1.2025 voimaan tuleva rakentamislaki edellyttää.

  ALOITUSVAIHE

  Uudistamista koskeva alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävänä 7.9.-9.10.2023 välisen ajan.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

  LUONNOSVAIHE

  Luonnos uudistetuksi rakennusjärjestykseksi on julkisesti nähtävänä 22.4.-21.5.2024 välisen ajan.

  Luonnos rakennusjärjestykseksi

  Keskeiset muutokset

  Vaikutusten arviointi

  Kuntalaisten, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisten ja yhteisöjen, joiden toimialaa suunnittelussa tullaan käsittelemään, voivat jättää mielipiteensä luonnoksesta 21.5.2024 mennessä sähköpostitse rakennusvalvonta@kerava.fi tai osoitteeseen Keravan kaupunki, rakennusvalvonta, PL 123, 04201 Kerava.