Luvan hakeminen

Rakennushankkeen läpivieminen edellyttää yleensä monenlaista osaamista ja useita osapuolia. Esimerkiksi omakotitalon rakentamisessa tarvitaan sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa useita eri alojen ammattilaisia – muun muassa rakennussuunnittelijaa, lämpö-, LVI- ja sähkösuunnittelijoita, urakoitsijoita sekä vastaavaa työnjohtajaa.

Korjaushanke eroaa uudisrakentamisesta etenkin siinä, että korjattava rakennus ja sen käyttäjät asettavat keskeiset reunaehdot hankkeelle. Pienenkin korjaustoimenpiteen luvanvaraisuus kannattaa tarkistaa rakennusvalvonnasta tai taloyhtiössä isännöitsijältä.

Pääsuunnittelija on rakentajan luottohenkilö

Pientalon rakennushankkeeseen ryhtyvän kannattaa kiinnittää hankkeeseensa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hankkeen kelpoisuusvaatimukset täyttävä, pätevä pääsuunnittelija. Viimeistään hänet on oltava nimettyinä rakennuslupaa haettaessa.

Pääsuunnittelija on rakentajan luottohenkilö, jonka vastuulla on huolehtia rakennushankkeen kokonaisuudesta ja eri suunnitelmien yhteensopivuudesta. Pääsuunnittelijan palkkaaminen heti kannattaa, koska sillä tavoin rakentaja saa parhaan hyödyn hänen osaamisestaan hankkeen koko ajan.

Linkit suunnittelun lähtötietojen hankkimiseen