Rakentajalle

Näiltä rakentamista koskevilta sivuilta selviää koko rakentamisprosessi kiinteistön vesi- ja viemäriasioiden (KVV) näkökulmasta. KVV-suunnitelmat ja -katselmukset koskevat uudisrakentamisen lisäksi myös kiinteistön laajennus- ja muutostöitä sekä saneerauksia.

Jos osoitteesi muuttuu rakennusprojektin aikana, muistathan ilmoittaa uuden osoitteen suoraan Keravan vesihuoltolaitokseen.

Keravan vesihuoltolaitos on siirtynyt KVV-suunnitelmien (kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmien) suhteen sähköiseen arkistointiin. Kaikki luvanvaraiset KVV-suunnitelmat tulee toimittaa sähköisessä muodossa pdf-tiedostoina Lupapiste.fi -palveluun.

Kiinteistön vesi- ja viemäritarkastuksia koskevat tilaukset tehdään vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelun kautta, puh. 040 318 2275. Työtehtäviä suorittaessaan vesihuoltolaitoksen henkilöstöllä on aina mukana kuvallinen henkilökortti, jossa on työntekijän nimi sekä veronumero. Jos epäilet ettei henkilö ole töissä Keravan vesihuoltolaitoksessa, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Klikkaa lukemaan lisää