Rakentajalle

Näiltä rakentamista koskevilta sivuilta selviää koko rakentamisprosessi kiinteistön vesi- ja viemäriasioiden (KVV) näkökulmasta. KVV-suunnitelmat ja -katselmukset koskevat uudisrakentamisen lisäksi myös kiinteistön laajennus- ja muutostöitä sekä saneerauksia.

Vesihuoltolaitos antaa lausunnon toimenpidelupiin, kuten energiakaivojen rakentamiseen ja sijoittamissopimus hakemuksiin. Ohjeita saa seuraavista linkeistä energiakaivon porausvesien käsittelyyn ja sijoittamissopimus hakemuksiin.

Jos osoitteesi muuttuu rakennusprojektin aikana, muistathan ilmoittaa uuden osoitteen suoraan Keravan vesihuoltolaitokseen.

Keravan vesihuoltolaitos on siirtynyt KVV-suunnitelmien (kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmien) suhteen sähköiseen arkistointiin. Kaikki luvanvaraiset KVV-suunnitelmat tulee toimittaa sähköisessä muodossa pdf-tiedostoina Lupapiste.fi -palveluun.

Kiinteistön vesi- ja viemäritarkastuksia koskevat tilaukset tehdään vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelun kautta, puh. 040 318 2275. Työtehtäviä suorittaessaan vesihuoltolaitoksen henkilöstöllä on aina mukana kuvallinen henkilökortti, jossa on työntekijän nimi sekä veronumero. Jos epäilet ettei henkilö ole töissä Keravan vesihuoltolaitoksessa, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Keravan vesihuoltolaitos asentaa vesijohdon runkoputken liitokohdasta tai valmiista varauksesta vesimittarille asti.

Klikkaa lukemaan lisää