Vesi- ja viemärilaitteistojen tarkastus

Varaa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston tarkastus (KVV-katselmus) Keravan vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelusta hyvissä ajoin. KVV-katselmuksia tehdään virka-aikana.

Hyväksytyn KVV-työnjohtajan on oltava paikalla jokaisessa suoritettavassa katselmuksessa, ellei KVV-tarkastajan kanssa ole muuta erikseen sovittu. KVV-työnjohtajalla on oltava leimatut KVV-suunnitelmat mukanaan kaikissa KVV-katselmuksissa.

Jokaisesta tarkastuksesta tehdään katselmustodistus, johon merkitään myös annetut huomautukset. Katselmukset merkitään Lupapisteeseen. Yksi kappale jää Keravan vesihuoltolaitoksen arkistoon.

Tarkastuskäytännöt koskevat niin uudisrakennusta, kiinteistön laajennus- ja muutostöitä kuin saneerauksia.

Vaadittavat tarkastukset

 • Rakennuksen ulkopuolisten viemäreiden ja rakennuksen sisäpuolisten maanvaraisten pohjaviemäreiden asennukset tulee tarkastuttaa ennen viemäreiden peittämistä.

 • Rakennustöiden edistyessä suoritetaan vesijohtojen painekoekatselmus, joka pientaloissa voidaan tehdä myös käyttöönoton yhteydessä.

 • Ennen lopputarkastusta tehdään useimmissa kohteissa käyttöönotto- eli muuttotarkastus.

  Tarkastus voidaan pitää, kun rakennuksessa on asennettuna toimintakuntoon suihku, WC-istuin ja keittiön vesipiste (allas, sekoitin, viemäröinti ja kaapiston alapuolinen vesieristys). Ulkopuolisista viemäreistä tulee olla toimintakunnossa jätevesiviemäröinti ja perusvesien poisjohtaminen.

  Mikäli rakennustöiden aikana on poikettu alkuperäisistä leimatuista KVV-suunnitelmista, tulee suunnitelmat päivittää vastaamaan toteutusta (ns. tarkepiirustukset) ja toimittaa Keravan vesihuoltoon ennen muuttotarkastuksen tilaamista.

  Keravan vesihuollon käyttöönotto- eli muuttotarkastus tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen rakennusvalvonnan muuttotarkastusta. ​

 • Lopputarkastus on vuorossa, kun kaikki työt on KVV-suunnitelmien mukaisesti tehty sekä piha-alue on kaivojen kohdalta lopullisessa pinnoituksessa ja tasossa. Lisäksi kaikkien aikaisemmissa tarkastuksissa ja lupakuvien käsittelyssä annettujen vaatimusten tulee olla toteutettu.

  Kaikkien viemärikaivojen kansien, poisluettuna salaojakaivot, on lopputarkastuksessa oltava auki.

  Keravan vesihuoltolaitoksen lopputarkastus tulee olla hyväksytysti suoritettuna, ennen rakennusvalvonnan lopputarkastusta.

  Lopputarkastukset on suoritettava 5 vuoden sisällä rakennusluvan myöntöpäätöksestä.

Tilaa tarkastusajat