Rakennekatselmus

Rakennekatselmus tilataan, kun kantavat ja jäykistävät rakenteet sekä niihin liittyvät veden-, kosteuden-, äänen- ja lämmöneristystyöt sekä paloturvallisuuteen liittyvät työt on tehty. Runkorakenteiden tulee olla valmiit ja vielä kokonaan näkyvissä.

Edellytykset rakennekatselmuksen pitämiselle

Rakennekatselmus voidaan pitää kun:

  • vastaava työnjohtaja, hankkeeseen ryhtyvä tai hänen valtuuttamansa ja muut sovitut vastuuhenkilöt ovat paikalla
  • rakennuslupa pääpiirustuksineen, rakennusvalvonnan leimalla varustetut erityissuunnitelmat sekä muut katselmukseen liittyvät asiakirjat, selvitykset ja todistukset ovat käytettävissä
  • työvaiheeseen liittyvät tarkastukset ja selvitykset on tehty  
  • tarkastusasiakirja on asianmukaisesti ja ajantasaisesti täytetty ja käytettävissä
  • aiemmin havaittujen puutteiden ja epäkohtien vuoksi edellytetyt korjaukset ja muut toimenpiteet on tehty.

Rakennekatselmuksen tilaa vastaava työnjohtaja viikkoa ennen toivottua ajankohtaa.