Sähköasennustöiden tarkastus

​Sähköasennusten ja niihin liitettyjen sähkölaitteiden haltija on vastuussa siitä, että sähkölaitteistoa käytetään turvallisesti ja että se säilyy turvallisena koko käyttöikänsä.

Sähköurakoitsijan velvollisuus on suorittaa asennuksilleen käyttöönottotarkastus aina, kun asennus tai sen osa otetaan käyttöön. Tarkastuksesta on laadittava rakennuttajalle tarkastuspöytäkirja. Tarkastuspöytäkirja tulee liittää Lupapiste.fi -asiointipalveluun ennen rakennusvalvonnan käyttöönottokatselmuksen tilaamista.

Kohteista, joille tulee suorittaa varmennustarkastus, on saatavissa lisätietoa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) sivuilla (esimerkiksi kahta asuntoa suuremmat kohteet). Sähköalan rekisterit (tukes.fi).