Pohjakatselmus

Pohjakatselmus tilataan, kun perustamiseen liittyvät kaivu-, louhinta-, paalutus- tai maapohjan täyttö- ja vahvistustyöt on tehty. Pohjakatselmuksen tilaa vastaava työnjohtaja.

Milloin pohjakatselmus pidetään?

Perustamistavasta riippuen pohjakatselmus tilataan:

  • maan varaan perustettaessa peruskuopan kaivuun ja mahdollisen täytön jälkeen, mutta kuitenkin ennen anturoiden valua
  • kalliolle perustettaessa kun sekä louhinta että mahdolliset ankkurointi- ja lujitustyöt ja täytöt on tehty, mutta kuitenkin ennen anturoiden valua
  • paaluille perustettaessa kun paalutus pöytäkirjoineen on tehty ja anturat on laudoitettu.

Edellytykset pohjakatselmuksen pitämiselle

Pohjakatselmus voidaan pitää kun:

  • vastaava työnjohtaja, hankkeeseen ryhtyvä tai hänen valtuuttamansa ja muut sovitut vastuuhenkilöt ovat paikalla
  • rakennuslupa pääpiirustuksineen, rakennusvalvonnan leimalla varustetut erityispiirustukset sekä muut katselmukseen liittyvät asiakirjat, kuten pohjatutkimus perustamistapalausuntoineen, paalutus- sekä tarkemittauspöytäkirjat ja tiiveyskoetulokset ovat käytettävissä
  • työvaiheeseen liittyvät tarkastukset ja selvitykset on tehty
  • tarkastusasiakirja on asianmukaisesti ja ajantasaisesti täytetty ja käytettävissä
  • aiemmin havaittujen puutteiden ja epäkohtien vuoksi edellytetyt korjaukset ja muut toimenpiteet on tehty.