Tarkastusasiakirja

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa (MRL 150 f §). Tämä on yksi rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuden ulottuvuuksista.

Vastaava työnjohtaja johtaa rakennustyötä ja siten myös rakennustyön tarkastamista. Vastaava työnjohtaja huolehtii, että rakennustyön tarkastukset tehdään oikea-aikaisesti ja että rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään rakennustyömaalla ajan tasalla (MRL 122 § ja MRA 73 §).

Rakennusluvassa tai aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden sekä työvaiheita tarkastaneiden on varmennettava tekemänsä tarkastukset rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

Tarkastusasiakirjaan on merkittävä myös perusteltu huomautus, jos rakennustyö poikkeaa rakentamista koskevista säännöksistä

Luvassa käytettävästä tarkastusasiakirjasta sovitaan aloituskokouksessa taikka muutoin ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä.

Pientalohankkeet:

vaihtoehtoisia käytettäviä malleja ovat

  • Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja YO76
  • Lupapisteeseen tallennettu sähköinen tarkastusasiakirja (rakennustyö, KVV ja IV omina asiakirjoina)
  • Kaupallisen toimijan sähköinen tarkastusasiakirjamalli

Tarkastusasiakirjan lisäksi ennen loppukatselmuksia tulee Lupapisteeseen liittää MRL 153 §:n mukainen ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto.

Suuret rakentamiskohteet:

tarkastusasiakirja sovitaan aloituskokouksessa.

Lähtökohtaisesti rakennusliikkeen omaa riittävän laajaa tarkastusasiakirjamallia (esim. ASRA-mallin pohjalta räätälöity) voidaan sopii käytettäväksi, mikäli se sopii hankkeen osapuolille.