Ilmanvaihtolaitteiden tarkastus

Varsinaisia ilmanvaihtolaitteiden viranomaiskatselmuksia ei toimiteta. 

Hankkeeseen hyväksytyn IV-työnjohtajan tulee tarkastaa asennusten kelpoisuus ja suunnitelmanmukaisuus ja tehdä siitä merkinnät tarkastusasiakirjaan.

Lisäksi IV-työnjohtajan on huolehdittava siitä, että laitteistosta on rakennuksen käyttöönottokatselmuksessa käytettävissä mittaus- ja säätöpöytäkirjat. Kopiot pöytäkirjoista liitetään Lupapiste.fi -asiointipalveluun.