Loppukatselmus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava loppukatselmuksen toimittamista myönnetyn luvan voimassaoloaikana.

Loppukatselmuksessa todetaan rakennushanke suoritetuksi loppuun. Loppukatselmuksen jälkeen niin pääsuunnittelijan kuin vastaavien työnjohtajienkin vastuu päättyy ja projekti on valmis.

Mihin loppukatselmuksessa kiinnitetään huomiota?

Loppukatselmuksessa kiinnitetään huomiota muun muassa seuraaviin asioihin:

 • tarkistetaan, että kohde on valmis ja myönnetyn luvan mukainen
 • todetaan käyttöönottokatselmuksessa mahdollisesti tehtyjen huomautusten ja puutteiden korjaaminen
 • todetaan luvassa edellytetyn tarkastusasiakirjan asianmukainen käyttö
 • todetaan luvassa edellytetyn käyttö- ja huolto-oppaan olemassaolo
 • tontin tulee olla istutettu ja viimeistely sekä liittymisen rajoilla muihin alueisiin hallittu.

Edellytykset loppukatselmuksen pitämiselle

Loppukatselmuksen suorittamisen edellytyksenä on, että

 • kaikki tarvittavat luvassa määrätyt katselmukset on suoritettu ja rakennustyöt ovat kaikilta osin valmiita. Rakennus ja sen ympäristö eli myös piha-alueet ovat kaikilta osin valmiit
 • vastaava työnjohtaja, hankkeeseen ryhtyvä tai hänen valtuuttamansa ja muut sovitut vastuuhenkilöt ovat paikalla
 • MRL 153 §:n mukainen ilmoitus loppukatselmusta varten on liitetty Lupapiste.fi -asiointipalveluun
 • rakennuslupa pääpiirustuksineen, rakennusvalvonnan leimalla varustetut erityispiirustukset sekä muut katselmukseen liittyvät asiakirjat, selvitykset ja todistukset ovat käytettävissä
 • työvaiheeseen liittyvät tarkastukset ja selvitykset on tehty
 • tarkastusasiakirja on asianmukaisesti ja ajantasaisesti täytetty ja käytettävissä ja sen yhteenveto-osan kopio on liitetty Lupapiste.fi -asiointipalveluun
 • aiemmin havaittujen puutteiden ja epäkohtien vuoksi edellytetyt korjaukset ja muut toimenpiteet on tehty.

Vastaava työnjohtaja tilaa loppukatselmuksen viikkoa ennen toivottua ajankohtaa.