Työnjohtajien kytkeminen hankkeeseen

Jokainen työnjohtajavastuu käsitellään omalla hakemuksellaan – esimerkiksi kolme nimettävää työnjohtajaa edellyttää kolmea hakemusta.

Vastaavan työnjohtajan hyväksyminen

Vastaavan työnjohtajan hankinta kuuluu hankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksiin. 

 • Vastaavan työnjohtajan velvollisuutena on:

  • valvoa rakennustyön suorittamista
  • huolehtia, että rakennustyö suoritetaan myönnetyn rakennusluvan mukaisesti
  • huolehtia, että rakennustyössä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

  Vastaavan työnjohtajan valvontavelvollisuus on varsin laaja ja valvontatyönsä hyvin hoitava ja ammattinsa taitava työnjohtaja on takeena siitä, että rakentamisen lopputulos on laadukas.

 • Rakennustyön vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksyttävällä henkilöllä tulee olla:

  • tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai teknillisen oppilaitoksen rakennusosaston opintolinjalla suoritettu insinöörin tai teknikon tutkinto tai aikaisempi sitä vastaava tutkinto
  • rakennuskohteen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä kokemus rakennusalalla.
 • Työnjohtajan hyväksyttämisen tarve ratkaistaan lupapäätöksen lupaehdoissa. Lupaehdoissa määrätyt työnjohtajien hyväksyntä laskutetaan samalla laskulla kuin rakennusvalvontamaksu. Kvv-työnjohtajien osalta laskuttaja on kuitenkin Keravan Vesihuolto.

  Rakennusaikana mahdollisesti vaihtuneiden työnjohtajien hyväksyntä laskutetaan ennen rakennuksen käyttöönottokatselmusta.

KVV-työnjohtajan hyväksyminen

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen asennustyötä varten tulee erikseen hyväksyttää KVV-työnjohtaja, joka vastaa näiden laitteistojen asianmukaisesta asennustyöstä.

IV-työnjohtajan hyväksyminen

Kiinteistön ilmanvaihtolaitteistojen asennustyötä varten tulee erikseen hyväksyttää IV-työnjohtaja, joka vastaa näiden laitteistojen asianmukaisesta asennustyöstä. IV-työnjohtajan hyväksyntää haetaan Lupapiste.fi -asiointipalvelun kautta kuten vastaavaa työnjohtajaa.