Erityissuunnitelmien toimittaminen

Erityssuunnitelmien ja selvitysten laatimisesta määrätään luvan lupaehdossa. Erityissuunnitelmilla tarkoitetaan tässä rakennesuunnitelmia, ilmanvaihto- ja kvv- ja paloturvallisuussuunnitelmia, paalutus- ja mittauspöytäkirjoja sekä mahdollisia muita rakennusvaiheessa tarvittavia lausuntoja tai pöytäkirjoja.

Erityissuunnitelmia on mahdollista toimittaa Lupapisteeseen heti, kun lupapäätös on tehty. Hakemus on tällöin muuttunut tilaan ”Päätös annettu”. Suunnitelmat on toimitettava hyvissä ajoin ennen kunkin työvaiheen aloittamista.

Erityissuunnitelmat lisätään PDF-muodossa oikeassa mittakaavassa Suunnitelmat ja liitteet -osioon.

”Sisältö”-kenttään tulee lisätä tarkempi kuvaus dokumentista tai nimiössä oleva otsikko, esimerkiksi ”21 runko ja välipohjan tasopiirros.pdf”. 

Vastaava erityssuunnittelija allekirjoittaa sähköisesti Lupapiste-palvelussa kaikki oman suunnittelualansa suunnitelmat kuten tuoteosakaupan tms. osajärjestelmien suunnitelmat. Pääsuunnittelija kuittaa allekirjoituksellaan kaikkien suunnitelmien tallentamisen.

Sen jälkeen, kun suunnitelmat on leimattu arkistoiduiksi, ovat ne Lupapisteessä käytettävissä ja tulostettavissa työmaan käyttöön.

Suunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee varmistua siitä, että suunnitelmat on esitelty rakennusvalvonnalle sekä leimattu vastaanotetuksi ennen kuin näitä koskevia töitä aloitetaan.

Muuttuneet erityissuunnitelmat suunnittelija tallentaa lisäämällä uuden version vanhaan piirustukseen.