Vesisopimus

Vesisopimus koskee kiinteistön liittämistä laitoksen verkostoon ja laitoksen palvelujen toimittamista ja käyttämistä. Sopimuksen osapuolet ovat liittyjä ja vesihuoltolaitos. Sopimus tehdään kirjallisesti.

Sopimuksessa vesihuoltolaitos määrittelee kiinteistölle padotuskorkeuden eli tason, jolle viemärivesi voi verkostossa nousta. Mikäli liittyjä viemäröi padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, vesihuoltolaitos ei vastaa padotuksesta (viemäritulvasta) mahdollisesta aiheutuvasta haitasta tai vahingosta.

Allekirjoitettu vesisopimus on yksi vesi- ja viemäriliitosten tilaamisen edellytyksistä. Liittymis- eli vesisopimus voidaan laatia, kun kiinteistöllä on voimassa oleva liitoskohtalausunto.

Vesisopimus tehdään kaikkien kiinteistön omistajien nimiin ja jokainen omistajista allekirjoittaa sopimuksen. Vesisopimus lähetetään sähköisesti, jos asiakas ei pyydä sitä paperisena. Mikäli kiinteistöllä ei ole voimassaolevaa vesisopimusta, voidaan vedentoimitus katkaista.

Vesisopimuksen liitteet:

  • Kiinteistön vaihtaessa omistajaa vesisopimus tehdään kirjallisesti uuden omistajan kanssa. Kun kiinteistö on jo liittynyt vesihuoltoverkostoon, vesisopimus tehdään omistajanvaihdoksen kautta. Vedentoimitusta ei katkaista. Omistajanvaihto tehdään erillisellä sähköisellä omistajanvaihtolomakkeella. Lomake voidaan täyttää yhdessä vanhan ja uuden omistajan kanssa, tai kumpikin voi lähettää oman lomakkeen. Väestörekisteriin tehdyt nimen ja osoitteen muutokset eivät tule Keravan vesihuoltolaitoksen tietoon.

    Jos kiinteistö vuokrataan, vuokralaisen kanssa ei tehdä erikseen vesisopimusta.

    Omistajan vaihtuessa vesihuoltolaitokseen on toimitettava kopio kauppakirjan sivusta, missä ilmenee vesi- ja viemäriliittymän siirtyminen uudelle omistajalle. Omistajanvaihtolukeman jälkeen lähetämme sopimuksen uudelle omistajalle allekirjoitettavaksi. Vesisopimuksien toimituksessa on viivettä, koska liitoskohtalausuntoihin päivitetään tiedot vastaamaan toteutusta.

  • Vesisopimus tilataan samassa yhteydessä liitoskohtalausunnon kanssa. Vesisopimus lähetetään postitse omistajalle, kun rakennuslupa on lainvoimainen.