Vesimittari

Kylmä talousvesi tulee kiinteistöön vesimittarin kautta, ja veden käytön laskutus perustuu vesimittarin lukemiin. Vesimittari on Keravan vesihuoltolaitoksen omaisuutta.

Keravan vesihuoltolaitoksella on käytössä vesimittarien itseluenta. Lukema pyydetään ilmoittamaan vähintään kerran vuodessa tai tarvittaessa veden käytön muuttuessa oleellisesti. Vesimittarin lukema tarvitaan tasauslaskua varten. Samalla voidaan tarvittaessa korjata laskutusperusteena käytettävää vedenkäytön vuosikulutusarviota.

Kulutusta on muutenkin hyvä seurata säännöllisin väliajoin piilovuotojen havaitsemiseksi. Vuotoa kiinteistön putkistossa on syytä epäillä, jos veden kulutus on kasvanut voimakkaasti ja vesimittarissa näkyy liikettä, vaikka kiinteistössä ei käytetä vettä.

  • Huolehdithan kiinteistön omistajana, ettei vesimittarisi pääse jäätymään. Huomionarvoista on, että jäätymiseen ei tarvita talvisia paukkupakkasia ja jäätyneen mittarin sulatus voi kestää useita päiviä. Vesimittarin jäätymisestä aiheutuneet kustannukset lankeavat kiinteistön maksettavaksi.

    Tuuletusaukkojen läheisyydet ovat riskipaikkoja helposti pakkasella jäätyvälle vesimittarille. Ylimääräiset hankaluudet ja kustannukset vältät helposti ennakoimalla.

    Yksinkertaisinta on tarkastaa, että:

    • pakkanen ei pääse sisään vesimittaritilan tuuletusaukoista tai ovista
    • vesimittaritilan lämmitys (patteri tai kaapeli) on kytketty päälle.