Vesimittarin tilaaminen ja sijoittaminen

Vesimittari voidaan toimittaa uudisrakennukselle vesijohtoliitoksen yhteydessä tai asiakkaan pyynnöstä myös erikseen myöhempänä ajankohtana. Jälkitoimituksesta peritään Keravan vesihuoltolaitoksen hinnaston mukainen maksu.

 • Vesimittaritilaus tehdään työtilauslomakkeella. Keravan vesihuoltolaitoksen mittariasentaja soittaa yhteyshenkilölle ja vahvistaa vesimittarin toimituksen. Jos asennuspäivää ei ole tilauksen yhteydessä määritelty, sovittaa mittariasentaja toimituksen omaan työkalenteriinsa ja soittaa asiakkaalle, kun toimitusajankohta lähestyy.

 • Vesimittari on sijoitettava mahdollisimman lähelle perusmuuria tai välittömästi alapohjasta tulevan nousun yläpuolelle. Sijoitusta varaajan alle tai saunaan ei sallita.

  Vesimittarin lopullisen sijaintipaikan tulee olla huoltoa ja luentaa varten riittävän väljä ja tarvittaessa valaistu. Vesimittaritilassa tulisi olla lattiakaivo, kuitenkin vähintään vuotovesikaukalo vesimittarin alapuolella.

  Vesimittarille pääsyn tulee olla aina esteetöntä mahdollisten häiriö- ja hätätilanteiden varalta.

  Esityöt ennen vesimittarin toimitusta

  Vesimittarille tulee olla varattuna lämmin tila, lämmitetty koppi tai laatikko. Tonttivesisulun tulee olla valmiiksi näkyvissä ja vesimittarin asennuspaikan ja lattiakoron merkittynä, jotta vesijohto osataan katkaista oikealta korkeudelta.

  Vesimittarin asennukseen Keravan vesihuoltolaitoksen toimesta kuuluu vesimittari, vesimittariteline, etuventtiili, takaventtiili (sisältäen takaiskun).

  Vesimittaritelineen kiinnittämisestä seinään huolehtii kiinteistön omistaja. Vesimittarin asentamisen jälkeiset muutostyöt (esim. vesijohdon jatkaminen, mittarin sijaintipaikan vaihto tai jäätyneen vesimittarin vaihto) ovat aina erillistä laskutustyötä.