Vesi- ja viemärisuunnitelmat

Keravan vesihuoltolaitos on siirtynyt kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmien (KVV-suunnitelmien) suhteen sähköiseen arkistointiin. Kaikki KVV-suunnitelmat tulee toimittaa sähköisessä muodossa pdf-tiedostoina.

KVV-suunnitelmat tulee toimittaa hyvissä ajoin. Vesi- ja viemäriasennuksia ei saa aloittaa ennen kuin suunnitelmat on käsitelty. Luvanvaraiset KVV-suunnitelmat tulee toimittaa sähköisesti Lupapiste.fi -asiointipalvelun kautta. Ennen palvelua käyttöä voit tutustua sähköisten lupapalveluiden käyttöohjeeseen.

Pienet muutos- ja saneeraustyösuunnitelmat voi toimittaa paperisena kahtena (2) kappaleena. Paperiset suunnitelmat voi postittaa osoitteeseen Keravan vesihuoltolaitos, PL 123, 04201 Kerava tai tuoda Sampolan asiointipisteeseen (Kultasepänkatu 7). Paperisiin suunnitelmiin ei tarvitse lisätä seläkkeitä.

Vaaditut KVV-suunnitelmasarjat:

  • voimassaoleva liitoskohtalausunto
  • asemapiirustus 1:200
  • pohjapiirustukset 1:50
  • kaivopiirustukset
  • kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden selvitys
  • luettelo asennettavista vesikalusteista
  • linjapiirustus (ainoastaan kolme tai useampikerroksisista rakennuksista)
  • pinnantasaus- tai kuivatussuunnitelma (rivi- ja kerrostaloista sekä teollisuuskiinteistöistä)
  • salaojasuunnitelma (ei leimata, jää vesihuollon arkistoon).

Mikäli kiinteistö ei liity yleiseen viemäriverkostoon, tulee mukaan liittää Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta anottu päätös jätevesiviemäröinnistä. Lisätietoja saa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta, puh. 09 87181.