Liittymis- ja liitosmaksut

​Kaikki putkistojen asennukseen liittyvät kaivu-, täyttö- sekä päällystetyöt suorittaa kiinteistön omistaja omalla kustannuksellaan.

Liittymismaksu sekä tonttijohtoliitokset (vesi, jätevesi ja hulevesi) veloitetaan voimassaoleva hinnaston mukaisesti. Liittymismaksu veloitetaan, kun rakennuslupa on lainvoimainen. Tonttijohtoliitokset veloitetaan, kun työt on tehty.

KVV-katselmusten määrät ja hinnat on esitelty hinnastossa kohdassa “Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden viranomaisvalvonnasta suoritettavat maksut”. KVV-tarkastusten maksuperusteena on kokonaiskerrosala. Kokonaiskerrosalaan lasketaan kaikki tontin alueella olevat Keravan rakennusvalvonnassa rakennuksiksi luokitellut rakennukset riippumatta siitä, onko niissä vesipistettä tai minkä tyyppisiä rakennukset muuten ovat.

Ennen tarkastuksen tilaamista voit tutustua liittyjän esimerkkilaskelmaan.

 • Asemakaava-alueella sijaitsevan omakotitalon (150 m2) liittäminen vesijohtoon, jäteveteen ja huleveteen. Kaivutyöt eivät kuulu vesihuoltolaitoksen veloittamiin maksuihin.

  Vesihuoltoon liittyvälle asiakkaalle tulevat maksut sisältävät arvonlisäveron 24 prosenttia.

  • Liittymismaksut (vesi, jätevesi, hulevesi) perustuvat kiinteistön kerrosneliöihin.
  • Tonttijohtojen liitosmaksut (vesi 40 mm, jätevesi 110 mm, hulevesi 110 mm).
  • Maatyömaksu (mikäli kiinteistön tonttijohdot on rakennettu kaupungin toimesta tontin rajalle)
  • KVV-toimenpidemaksut (suunnitelmien käsittely ja katselmuskäynnit, liitoskohtalausunto).
  • Kokonaiskerrosalan mukainen kvv-maksu.
  • KVV-työnjohtajahakemuksen käsittely.

   

   VesijohtoJätevesiHulevesiYhteensä
  Liittymismaksu1512 euroa1134 euroa1134 euroa3780,00 euroa
  Tonttijohtojen liitosmaksut1249,92 euroa416,64 euroa416,64 euroa2083,20 euroa
  Maatyömaksu1111,04 euroa
  Kvv-toimenpidemaksu159,98 euroa
  Kokonaiskerrosalan mukainen maksu240,00 euroa
  Kvv-työnjohtajahakemus83,33 euroa
  Yhteensä7457,55 euroa