Vesikatkot ja -häiriöt

Ajantasaisen tiedon vesikatkoista ja -häiriöistä näet alla olevassa kartassa (yhteystietojen jälkeen). Lisäksi Keravan vesihuoltolaitos ilmoittaa äkillisistä vesikatkoista ja -häiriöistä kaupungin verkkosivuilla etusivun häiriötiedotteen avulla sekä tapauskohtaisesti kiinteistöihin jaettavilla tiedotteilla sekä lähettämällä ilmoituksen tekstiviestillä.

Ota yhteyttä

Tekstiviestin lähettämistä varten häiriöalueen osoitteisiin rekisteröidyt julkiset puhelinnumerot haetaan automaattisesti numerotiedustelun kautta. Jos liittymäsi on rekisteröity muuhun osoitteeseen (esim. työpuhelin), olet kieltänyt operaattoriasi luovuttamasta osoitettasi, tai liittymäsi on salainen tai prepaid, voit ottaa häiriöistä ilmoittavat tekstiviestit käyttöön rekisteröimällä puhelinnumerosi Keypro Oy:n tekstiviestipalveluun. Palvelussa voit myös rekisteröidä useamman puhelinnumeron.

Suunnitelluista vesikatkoista ja -häiriöistä ilmoitetaan kyseessä oleville kiinteistöille aina etukäteen. Äkillisistä häiriötilanteista ilmoitetaan niin nopeasti kuin mahdollista heti häiriötilanteen havaitsemisen jälkeen. Vesikatkojen pituus voi vaihdella vikatilanteen laajuuden ja luonteen mukaan. Vesikatko kestää lyhimmillään yleensä noin pari tuntia, mutta joskus myös useita tunteja. Tilannekohtaisesti häiriötilanteen jatkuessa, Keravan vesihuoltolaitos järjestää väliaikaisen vesipisteen, josta häiriöalueeseen kuuluvat kiinteistöt voivat hakea juomakelpoista vettä omiin kanistereihin ja astioihin.

  • Vedenjakelun keskeytyksestä johtuen voi putkistoista irrota saostumia ja ruostetta, mistä voi aiheutua veden värjäytymistä ruskeaksi. Tämä voi aiheuttaa mm. vesihanojen ja pesukoneiden sihtien tukkeutumista sekä vaalean pyykin värjäytymistä.

    Ennen veden käyttämistä Keravan vesihuoltolaitos suosittelee mahdollisten haittojen poistamiseksi veden runsasta juoksuttamista useammasta hanasta, kunnes vesi kirkastuu. Putkistoon mahdollisesti päässyt ylimääräinen ilma voi aiheuttaa “kolinaa” ja pärskintää vettä juoksutettaessa, sekä veden sameutta. Ellei noin 10–15 minuutin juoksutus auta, ota yhteyttä Keravan vesihuoltolaitokseen.

  • Jos epäilet vesijohdon vuotavan (esimerkiksi kiinteistön vesijohdosta kuuluu epätavallinen suhina tai kadulle/pihalle ilmestyy outo lammikko) tai huomaat veden laadun poikkeavan normaalista, soita vikapäivystykseen välittömästi. Vuotava vesi voi aiheuttaa mittavat vahingot maaperässä tai kiinteistön rakenteissa.

    Myös kaupungin viemärin tukkeutuminen on päivystysasia. Nopea vuoto- ja häiriötilanteesta ilmoittaminen mahdollistaa korjaus- ja huoltotoimenpiteiden aloittamisen aikaisessa vaiheessa ja minimoi mahdolliset jakeluun tai muuhun toimintaan liittyvät häiriöt.