Avbrott och störningar i vattenförsörjningen

Aktuell information om vattenavbrott och störningar ser du på kartan nedan. Dessutom meddelar Kervo vattenförsörjning om plötsliga vattenavbrott och störningar på stadens webbplats med hjälp av ett störningsmeddelande på förstasidan, genom att dela ut meddelanden till de berörda fastigheterna och genom att skicka meddelanden per sms.

För att skicka ett sms hämtas offentliga telefonnummer som är registrerade på adresser i störningsområdet automatiskt via nummerupplysningen. Om ditt abonnemang är registrerat på en annan adress (t.ex. arbetstelefon), du har förbjudit din operatör att lämna ut din adress, eller om ditt abonnemang är hemligt eller förbetalt, kan du aktivera sms som om störningar genom att registrera ditt telefonnummer i Keypro Oy:s sms-tjänst.

Planerade vattenavbrott och störningar meddelas alltid till de berörda fastigheterna i förväg. Information om plötsliga störningar ges så snabbt som möjligt, omedelbart efter att störningen har upptäckts. I allmänhet varar vattenavbrott och störningar i några timmar, men beroende på situationen kan reparationsarbetet ta flera dagar. Om störningen fortgår ordnar Kervo vattenförsörjning från fall till fall en tillfällig vattenpunkt, där fastigheter som hör till störningsområdet kan hämta dricksvatten i sina egna dunkar och kärl.

Efter ett vattenavbrott eller störning

På grund av avbrott i vattenförsörjningen kan avlagringar och rost lossna från rörledningarna, vilket kan få vattnet att bli brunfärgat. Detta kan till exempel orsaka stopp i filtren på vattenkranar och tvättmaskiner, samt missfärgning av ljus tvätt.

Innan vattnet används rekommenderar Kervo vattenförsörjning att du låter vattnet rinna rikligt från flera kranar tills det blir klarare för att undvika eventuella olägenheter. Eventuell extra luft som kan ha kommit in i rörledningen kan orsaka “skrammel” och stänk när vattnet rinner samt grumlighet i vattnet. Om det inte hjälper att låta vattnet rinna i cirka 10–15 minuter, kontakta Kervo vattenförsörjning.