Småbarnspedagogik  i Kervo

Småbarnsundervisning finns på dagis, familjedaghem och klubbar. Staden Kervo erbjuder förskoleundervisning på finska och svenska. Du kan också välja privat förskoleutbildning.

Fostran och utbildning kontaktuppgifter (på finska)