Aidattu kaivanto, jossa työmies pitää kiinni sujutettavasta vesijohdosta.

Vattenförsörjning

Vattenförsörjning upprätthåller och reparerar Kervos vatten- och avloppsnät, ansluter fastigheterna till stadens vattenförsörjningsnät och installerar vattenmätare. Du når vattentjänstens feljour på numret 040 318 2387 (må–fre kl. 7–15.30) eller på numret 040 318 4140 (veckoslut och vardagar efter kl. 15).