Vattenförsörjning

Vattenförsörjning upprätthåller och reparerar Kervos vatten- och avloppsnät, ansluter fastigheterna till stadens vattenförsörjningsnät och installerar vattenmätare. Dessutom granskar vattenförsörjningen fastigheternas planer för vatten- och avloppsutrustning och installationsarbetet som en del av byggnadstillsynen.