Upphandling

På dessa sidor hittar du information om centraliserade upphandlingstjänster, kommande upphandlingar och beslutsfattande som gäller upphandlingar.

Staden publicerar upphandlingsannonser som överskrider det tröskelvärde som fastställs i upphandlingslagen via Hilma -tjänsten för offentlig upphandling. Läs mer på Hilma -webbplatsen.

I regel publiceras upphandlingsannonser som understiger tröskelvärdet också i tjänsten pienhankintapalvelu. Läs mer på pienhankintapalvelu webbplatsen (på finska).

Upphandlingstjänster

Kervo stads upphandlingstjänster centraliserades till ansvarsområdet för förvaltningstjänster inom sektorn för stadsdirektörens stab 1.8.2020. Upphandlingstjänsterna verkar som en konsultativ expertorganisation för stadens olika sektorer. Dessutom ansvarar upphandlingstjänsterna för centraliserad upphandling av varor och tjänster, dvs. gemensam upphandling.

Stadens separata upphandlingar konkurrensutsätts utifrån uppdrag från sektorerna eller av sektorernas egna sakkunniga. Stadstekniksektorn konkurrensutsätter entreprenader. I regel konkurrensutsätts mindre upphandlingar självständigt inom sektorerna.

Anbud till öppna anbudsbegäranden bör lämnas in via anbudstjänstportalen, där man kan registrera sig gratis. I portalen visas stadens alla öppna anbudsbegäranden. Anvisningar om registrering och yttreligare informationhittas i portalen. Läs mer i tarjouspalvelu.fi-portalen.

Anbudsbegäranden

I stadens alla offentliga upphandlingar används ett elektroniskt upphandlingssystem. Anbudsgivarna ombeds att följa annonser och anbudsbegäranden som publiceras i portalen samt frågor och svar som gäller dem. Alla ändringar i anbudsbegäran meddelas till de anbudsgivare som har registrerat sig portalen och som har tagit del av anbudshandlingarna för den aktuella anbudsbegäran eller lämnat ett anbud.

Kom ihåg att se till att ditt företags e-postsystem tar emot e-postmeddelanden från adresser som slutar på cloudia.fi, eftersom erbjudandeportalen administreras av Cloudia-systemet.

Kontaktuppgifter till upphandlingstjänsterna

Den gemensamma e-postadressen för upphandlingstjänsterna är hankintapalvelut@kerava.fi.

Postadress

Kervo stad
Ansvarsområdet för förvaltningstjänster/Upphandlingstjänster
PB 123, 04201 Kervo

Besöksadress

Kauppakaari 11, 04200 Kervo