Arbete och företagande

I det här avsnittet kan du läsa om tjänster för arbetssökande, arbetsgivare och företagare. Bekanta dig också med Kervo stad som arbetsgivare. 

Jobbmarknad

Jobbmarknaden är en nättjänst där du hittar alla riksomfattande arbets- och näringstjänster samt månsidig information om arbetssökning och arbetslivet.
Gå till Jobbmarknaden