Kultur och fritid

Kervo är en lagom stor stad där du hittar många intressanta saker att göra både som invånare och som besökare. Upptäck ett brett utbud av aktivitetsmöjligheter inom kultur, evenemang, motion, uteliv och hobbyer – utan att glömma biblioteks- och ungdomstjänsterna.