Säkerhet och trygghet 

Kervo stad sköter tillsammans med andra myndigheter om kommuninvånarnas säkerhet och trygghet i alla lägen. Alla kan också själva påverka sin egen säkerhet. I det här avsnittet hittar du information om säkerhet i vardagen och om stadens beredskap och beredskapsplanering.