Beredskap och beredskapsplanering

Beredskap för olika slags störningar, exceptionella situationer och undantagsförhållanden är en del av stadens verksamhet och säkerhet under normala förhållanden, dvs. grundberedskapen. Målet med beredskapen och beredskapsplaneringen är att sörja för kommuninvånarnas säkerhet och att garantera nödvändiga tjänster i alla lägen. Staden och andra myndigheter informerar i god tid ifall beredskapen höjs på grund av en allvarlig störning, befolkningsskydd eller någon annan orsak.

Kervo stads beredskaps- och förberedelseåtgärder omfattar till exempel uppdatering av verksamhetsmodeller per verksamhetsområde, säkerställande av ledningssystemet och informationsutbytet, utbildning av personal och olika övningar tillsammans med myndigheterna, säkerställande av cybersäkerheten samt säkerställande av vattensystemet och andra viktiga funktioner. Staden har också utarbetat en beredskapsplan som godkändes av Kervo stadsstyrelse i februari 2021. 

VASU2020 för störningar och exceptionella situationer under normal tid

VASU2020 är Kervo stads beredskapssystem och beredskapsplan för störningar och exceptionella situationer under normal tid och för undantagsförhållanden. Störningar eller exceptionella situationer är till exempel ett allvarligt och omfattande informationssystemavbrott, förorening av vattenledningsnätet och en akut evakueringssituation i produktions- och affärslokaler. 

VASU2020 är uppdelad i två delar, varav den första är offentlig och den andra är konfidentiell: 

  1. Den offentliga delen som kan läsas av alla beskriver ledningssystemet, befogenheterna och säkerställande av beslutsfattandet vid störningar och exceptionella situationer. Den offentliga delen innehåller också begrepp och definitioner av störningar och exceptionella situationer. 
  2. Den konfidentiella delen omfattar operativa ledningsrelationer, hotrisk- och handlingsinstruktioner, kommunikation med intressentgrupper och inom organisationen, kriskommunikation, kontaktlistor, krisbudgetering, samarbetsavtalet för första omsorg med Kervo-FRK Vapepa, Virve-meddelandeinstruktionen och en evakuerings- och utrymningsinstruktion.