Varautuminen ja valmiussuunnittelu

Varautuminen erilaisiin häiriötilanteisiin, erityistilanteisiin ja poikkeusoloihin on osa kaupungin normaaliolojen eli perusvalmiuden toimintaa ja turvallisuutta. Varautumisen ja valmiussuunnittelun tavoitteena on huolehtia kuntalaisten turvallisuudesta sekä turvata keskeisten palvelujen toiminta kaikissa tilanteissa. Kaupunki ja muut viranomaiset tiedottavat hyvissä ajoin, mikäli valmiutta kohotetaan vakavan häiriötilanteen, väestönsuojelun tai muun syyn vuoksi.

Keravan kaupungin valmiuden ja varautumisen toimia ovat esimerkiksi toimintamallien päivittäminen toimialoittain, johtamisjärjestelmän ja tiedonkulun varmistaminen, henkilöstön kouluttaminen ja erilaiset harjoitukset yhdessä viranomaisten kanssa, kyberturvallisuuden varmistaminen sekä vesijärjestelmän ja muiden tärkeiden toimintojen turvaaminen. Kaupunki on myös laatinut valmiussuunnitelman, jonka Keravan kaupunginhallitus hyväksyi helmikuussa 2021.

VASU2020 normaaliajan häiriö- ja erityistilanteisiin

VASU2020 on Keravan kaupungin valmiusjärjestelmä ja valmiussuunnitelma normaaliajan häiriö- ja erityistilanteita sekä poikkeusoloja varten. Häiriö- tai erityistilanteita ovat esimerkiksi vakava ja laaja tietojärjestelmäkatkos, vesijohtoverkoston saastuminen sekä tuotanto- ja toimitilojen akuutti evakuointitilanne.

VASU2020 jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäinen on julkinen ja toinen salassa pidettävä:

  1. Julkinen ja kaikkien luettavissa oleva osa kuvaa häiriö- ja erityistilanteiden johtamisjärjestelmän, toimivaltuudet ja päätöksenteon varmistamisen. Julkinen osa sisältää myös häiriö- ja erityistilanteiden käsitteitä ja määritelmiä.
  2. Salassa pidettävässä osassa ovat operatiiviset johtosuhteet, uhkariski- ja toimintaohjeet, viestintä sidosryhmien kanssa ja organisaation sisällä, kriisiviestintä, yhteystietolistat, kriisibudjetointi, ensihuollon yhteistoimintasopimus Kerava-SPR Vapepan kanssa, Virve-viestiohje sekä Evakuointi ja suojaväistö -toimintaohje.