Väestönsuojat

Suurin osa Keravan alueen väestönsuojista on yksityisiä talosuojia (asuin-, liike- tai teollisuusrakennuksiin tehtyjä teräsbetonisuojia) tai yksityisiä useamman kiinteistön yhteissuojia. Kummatkin suojatyypit ovat tarkoitettuja kyseisen rakennuksen tai rakennusryhmän asukkaille, työntekijöille ja rakennuksessa muutoin oleskeleville henkilöille suojautumiskäyttöön.

Yksityisten väestönsuojien lisäksi on olemassa yleisiä väestönsuojia, jotka ovat tarkoitettu alueella liikkuvan väestön suojaamiseksi, ja ne sijaitsevat usein esimerkiksi satamissa tai linja-autoasemilla. Suomessa on vain muutama yleinen väestönsuoja, jotka sijaitsevat suurimmissa kaupungeissa. Keravalla ja Keski-Uudenmaan alueella ei ole yleisiä väestönsuojia.

Keravan kaupungilla on kuitenkin väestönsuojapaikkoja joissakin kaupungin omistamissa palvelukiinteistöissä. Nämä paikat ovat ensisijaisesti varattu kiinteistön työntekijöiden ja asiakkaiden käyttöön virka-aikana. Jos tilanne edellyttää suojien käyttöä virka-ajan ulkopuolella, tiedottaa kaupunki asiasta erikseen.

Vastuu väestönsuojien toimintakunnosta, käyttöönottovalmisteluista, johtamisesta ja mahdollisten asukkaiden tiedottamisesta on rakennuksen omistajalla tai taloyhtiön hallituksella.

Velvollisuudesta rakentaa ja ylläpitää väestönsuojia säädetään pelastuslaissa.